Ұяң дауыссыз дыбыстар

1. Ұяң дауыссыздарды көрсетіңіз. Д) Д, ж, з.
2. Сұрақ жойылған !
3. Бірыңғай ұяң дауыссыздан құралған сөзді белгілеңіз. С) Доға.
4. Ұяңнан басталып, ұяңға аяқталатын сөзді белгілеңіз. В) Дауылпаз.
5. Ұяң дауыссыздардан құралған сөзді табыңыз. Д) Жабағы.
6. Ұяңнан басталып, ұяңға аяқталған сөзді табыңыз. Д) Жабағы.
7. «Д» дыбысы жазылатын орынды белгілеңіз. Д) Жа_ыңда сақта.
8. Ұяң дауыссыздар қатарын белгілеңіз. Д) Һ, Ж, З.
9. Ұяңнан басталып үндіге аяқталған сөзді белгілеңіз. С) Ғарышкер.
10. Ұяң дауыссыздан басталған қосымшалар қатарын белгілеңіз. А) Қыздар, жағада, жүрген.
11. Қазақ сөзінің соңында келетін ұяң дыбысты белгілеңіз. Д) З.
12. Ұяң дауыссызды табыңыз. Д) В.
13. Бірыңғай ұяң дауыссызы бар сөзді анықтаңыз. Е) Жаз.
14. Ұяң дауыссыздар қатарын табыңыз. Е) Г, з, ж.
15. Ұяң дауыссыздар қатар тұрған сөзді анықтаңыз. А) Қаздар.
16. Ұяңнан басталып, ұяңға аяқталған сөзді табыңыз. Д) Жүз.
17. Қосымшаның әсерінен қатаң дауыссызы ұяңданған сөзді табыңыз. С) Даналығы.
18. Ұяң дауыссыздар қатар келген сөзді табыңыз. В) Егде.
19. Ұяң дауыссыздар қатарын табыңыз. В) Г, З, Ж.
20. Бірыңғай ұяң дауыссызы бар сөзді табыңыз. Д) жаз.
21. Ұяң дауыссыздан басталып ұяң дауыссызға аяқталған сөзді табыңыз. А) Жаз.
22. Сұрақ дұрыс қойылмаған.
23. «Б» ұяң дыбысы қай қатаң дыбыстың сыңары екнін белгілеңіз. Е) п.
24. Ұяң дауыссыз дыбысқа аяқталған сөзді көрсетіңіз. Д) Біз.
25. Дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталған сөзді көрсетіңіз. С) Табиғат.
26. Үн мен салдырдың қатысы арқылы жасалған дыбыс атауын табыңыз. Д) Ұяң.
27. «Жаруға» сөзінің соңғы буынындағы дауыссыз дыбысты көрсетіңіз. Д) Ұяң.
28. Қазақтың өзінің төл сөздерінің соңында кездеспейтін әріптерді көрсетіңіз. В) б, в.
29. Қазақтың төл сөздерінің соңында кездеспейтін әріптерді көрсетіңіз. В) Д, щ.
30. «Ұжымдастыру» сөзіндегі ұяң дауыссыз нешеу екндігін көрсетіңіз. Е) 2.
31.
Ұяң дауыссыздан басталатын айтыс ақынын табыңыз. Д) Біржан.
32. Ұяң дауыссыздан басталатын бес арыстың бірін көрсетіңіз. А) Жүсіпбек.
33. Ұяң дауыссызға аяқталатын сөзді көрсетіңіз. Е) Геолог.
34. Ұяң дауыссызға аяқталатын сөзді көрсетіңіз. Е) С) Микроб.
35. Ұяң дауыссыздан басталатын жинақтық сан есімді көрсетіңіз. В) Жетеу.
36. Ұяңнан басталатын белгісіздік есімдікті көрсетіңіз. Е) Біреу.
37. Ұяңнан басталатын сөз тіркесін көрсетіңіз. В) Бестікке разы.
38. Қосарлы дауыссыз нешінші буында, көрсетіңіз.
Разъезд. Е) 2.
39. Ұяң дауыссыз дыбысқа аяқталған сөзді көрсетіңіз. Е) Сағыз.
40. Ұяң дауыссыздан басталып тұрған жалғаудытабыңыз. С) Қыздар, жағаға, үйге.
41. Даулы сұрақ!
42. Ілгері ықпалды табыңыз. В) Қамысбай.
43. Ілгері ықпалды табыңыз. В) Ішсін.
44. Бірыңғай ұяң дауыссыз дыбыстардан құрылған сөзді көрсетіңіз. Д) Баба, жабағы.
45. Бірыңғай ұяң дауыссыз дыбыстардан құралған сөзді көрсетіңіз. Д) Жезде, егде.
46. Даулы сұрақ! — ?
47. Бірыңғай ұяң дауыссыз дыбыстар қатысқан сөзді көрсетіңіз. Е) Жағада.
48. Бірыңғай ұяң дауыссыз қатысықан сөзді көрсетіңіз. А) Жезде.
49. Бірыңғай ұяң дауыссыз қатысқан сөзді көрсетіңіз. Е) Дағды.
50. Бірыңғай ұяң дауыссыз қатысқан сөзді көрсетіңіз. С) Жоба.
51. Үшінші сөздің соңғы буынындағы дауыссыз дыбысты көрсетіңіз.
Менің отын жаруға әлім келеді. В) Ұяң.
52. Ұяң дауыссызға аяқталатын сөзді белгілеңіз. В) Педагог.
53. Ұяң дауысыздан сыңары бар қатаң дауыссыздарды көрсетіңіз. С) П, ф.
54. Ұяң дауыссыздан сыңары бар қатаң дауыссызды көрсетіңіз. Д) Қ, с.
55. Ұяң дыбыстардың қатарын көрсетіңіз. А) б, ж, д.
56. «Қ», «К» дыбыстарының жұп қатарын табыңыз. А) ғ, г.
57. «Ғ», «ж» дауыссыздардың жұп қатары. А) Қ, ш.

Похожие файлы

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход