Алгебра 8 сынып.

Теңдеуді шешіңіз: 3 х2–х+18=0
A) –2; 1
B) –1; 2
C) түбірі жоќ
D) 0; 1
E) –1; 0
{Правильный ответ}=С

Теңдеуді шешіңіз: 3х2–14х+16=0
A) 1; 2
B) 1; 1
C) 2; 2
D) 4 ; 5
E) 2; 5
{Правильный ответ}=С

Теңдеуді шешіңіз: 4х2–36х+77=0
A) –1,75; 2,75
B) –1,75; 5,5
C) 3,5; 5,5
D) 2,75; 3,5
E) 14; 22
{Правильный ответ}=С

Теңдеуді шешіңіз: 25х2=10х–1
A) 0
B) 0,1
C) 0,2
D) 0,4
E) 0,5
{Правильный ответ}=С

Тењдеуді шешіњіз: 6х(2х+1)=5х+1
A) – ;
B) – ;
C) – ;
D) – ;
E) – ;
{Правильный ответ}=С
{Сложность}=В
{Учебник}=»Алгебра,8″ Ю.Н.Макарычев
{Класс}=8
{Четверть}=3

Тењдеуді шешіњіз: 2х(х – 8) = –х–18
A) –3; –12
B) –1,5; –6
C) 1,5; 6
D) 3; 12
E) 6; 24
{Правильный ответ}=С

Тењдеуді шешіњіз: х5+х4-6х3-6х2+5х+5=0
A) –1; 1
B) – ;
C) –1;1; — ;
D) –1; – ;
E) т‰бірлері жоќ
{Правильный ответ}=С

Теңдеуді шешіңіз: х5–х4–2х3+2х2–3х+3=0
A) 1;
B) –1; 1
C) – ; 1;
D) – ; –1 ;1;
E) –1; –
{Правильный ответ}=С

(х+2)(х+4)=0 квадрат теңдеуінің шешімдерін көрсетіңіз.
А) 2; 4
В) –2; –4
С) –2; 4
D) 2; –4
E) –4; 0
{Правильный ответ}=В

х2+6х+8 =0 теңдеуінің түбірлерін табыңыз.
А) –4; –2
В) –2; 4
С) –4; 2
D) 2; 4
E) –2; 6
{Правильный ответ}=А

2х2–3х–2=0 теңдеуінің түбірлерін табыңыз.
А) – ; –2
В) – ; 2
С) –2;
D) 0; 2
E) 2;
{Правильный ответ}=В

(х+3)(х–4)=–12 теңдеуінің түбірлерін табыңыз.
А) –1; 1
В) –1; 0
С) 0; 1
D) 4; –3
E) –3; 4
{Правильный ответ}=С

Теңдеуді шешіңіз: 3×2–2x–5=0
A) 1,5; –2,5
B) 1 ; –1
C) 1 ; –
D) –1,5; 2,5
E) 1 ; –
{Правильный ответ}=B

Теңдеуді шешіңіз: 2×2–5x–7=0
A) –0,5;
B) 1; –3,5
C) 0,5; –
D) –1; 3,5
E) 3,5; 1
{Правильный ответ}=D

Теңдеуді шешіңіз: 6×2=5x+1
A) 1; –6
B) 1; 6
C) 1; –
D) 1;
E) –1;
{Правильный ответ}=C

Теңдеуді шешіңіз: 5×2+1=6x
A) 1; –
B) –1;
C) 1;
D) –1;
E) 1; –5
{Правильный ответ}=C

Теңдеуді шешіңіз: 4х2+7х+3=0
A) 1; –
B) –1; –
C) –2;
D) ; 2
E) 2; –
{Правильный ответ}=B

Теңдеуді шешіңіз: х2–х–56=0
A) 6; –4
B) 8; –7
C) 4; –6
D) 7; –8
E) 3; 7
{Правильный ответ}=B