Антоним

1. Мағынасы қарама-қарсы сөздерді көрсетіңіз. В) Жуан, жіңішке.
2. Антонимдердің анықтамасын көрсетіңіз. С) Мағыналары қарама – қарсы сөздер.
3. «Жуан» сөзінің антонимін көрсетіңіз. А) жіңішке.
4. Қарама – қарсы мағыналы сөзді анықтаңыз. Д) Ыстық – суық.
5. «Көзі ашық» сөзінің антонимін көрсетіңіз. А) Надан.
6. Антониммі бар сөйлемді анықтаңыз. Д) Етегі желпілдеп, ертелі- кеш атпен шаба береді.
7. МАғынасы қарама-қарсы сөзді көрсетіңіз. А) Ұл, қыз.
8. Антонимді белгілеңіз. А) Өмір -өлім.
9. Антонимді белгілеңіз. А) Пайда-зиян.
10. Антонимді белгілеңіз. Е) Өткір – жасық.
11. Қарама – қарсы мағынадағы сөздер қалай аталатынын айтыңыз. С) Антоним.
12. «Үлкен» сөзінің антонимін табыңыз. А) Кіші.
13. Антоним сөздерді табыңыз. Д) Ескішіл-жаңашыл, ащылы- тұщылы.
14. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. А) Алыс – жақын.
15. «Жомарт» сөзінің антонимін табыңыз. Е) Сараң.
16. Антоним сөзі бар мақал-мәтелді табыңыз. С)
17. Антонимі бар мақал-мәтелді көрсетіңіз. В) Жаманға шөп батады, Жақсыға сөз батады.
18. Антонимдік жұпты табыңыз. Д) Сулы-құрғақ.
19. Қарама-қарсы мағыналы тіркесті табыңыз. А) Биік тау, аласа тау.
20. Қарама – қарсы мағыналы тіркесті табыңыз. С)
21. «Түзу ағаш» тіркесінің антомимін көрсетіңіз. В) Қисық ағаш.
22. Антоним сөзі бар сөйлемді табыңыз. А) Шаруа жазда жазылар, қыста қысылар.
23. Антоним сөзі бар мақал – мәтелді табыңыз. Д) Ақылың аз, ашуың көп болса-қор боласың.
24. Антонимдес сөз тіркесін табыңыз. Д) Жуан таяқ, жіңішке таяқ.
25. Антоним сөзді табыңыз. С) Жұп, тақ.
26. Антоним сөзі бар сөйлемді көрсетіңіз. В) Достың орны- төр, дұшпанның орны – көр.
27. «Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа» мақалының антонимдік жұбын табыңыз. Д) Жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа.
28. Антоним қатысқан сөйлемді көрсетіңіз. Д) Ащы мен тұщыны татқан білер.
29. Антонимдік жұпты табыңыз. В) Ащтық-тоқтық.
30. Антонимдік жұпты табыңыз. А) Жуан –жіңішке.
31. Антонимдік жұпты табыңыз. С) Жомарт-сарың.
32. Антоним сөзді табыңыз. Е) Ыстық-суық.
33. Қарама –қарсы мәнді сөзді көрсетіңіз. Е) Жақсы – жаман.
34. Антоним сөзді табыңыз.
Жуан-жіңішке.
35. Асты сызылған сөздер – мағынасына қарай қандай сөздер, табыңыз.
Үлкен бастар
Кіші қостар. С) Антоним.
36. АНтоним сөздерді көрсетіңіз. А) Арық, семіз.
37. Антоним сөздерді көрсетіңіз. В) Кең, тар. Жоғары, төмен.
38. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. Д) Шұңғыл – жайпақ
39. «Зиял» сөзінің антониммін табыңыз. Е) Надан.
40. Антоним қатысқан сөйлем қайсы, дұрысын табыңыз. Д) Жмамандық пен жақсылық – егіз.
41. Қосарлы антонимді табыңыз. В) Қараңғы- жарық.
42. Антонимдерді көрсетіңіз. А) Оңай, қиын.
43. Антоним қай сөз табынан жасалған, дұрысын көрсетіңіз. С) Зат есім.
44. Антоним бола алмайтын сөзді көрсетіңіз. С) Сары.
45. Антоним деген не, көрсетіңіз. Е) Бір-біріне қарама –қарсы мағынада айтатын сөздер.
46. Антоним сөздерді көрсетіңіз. С) Жақсылық пен жамандық – болды егіз.
47. Антонимдіку жұп қайсысы, табыңыз. В) Өмір — өлім.
48. Антонимдік жұп қасысы, табыңыз. В) Жүрек жұтқан – су жүрек.
49. Антонимдік жұп қайсысы, табыңыз. А) Аш-тоқ.
50. Антоним сөздерді көрсетіңіз. С) Соғыс – бейбітшілік,
51. Антоним сөздерді көрсетіңіз. А) Аштық – тоқтық.
52. Антоним сөздер көрсетіңіз. С) Аппақ –қап-қара.
53. Антоним сөзді көрсетіңіз. Е) Ат ізін салмады – ат ізін құрғатпады.
54. Антонимдік жұпты табыңыз. С) Өлі аруақ – тірі жан.
55. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. Д) Теріс-оң.
56. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. В) Бетінен оты шықты – беті бүлк етпеді.
57. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. Д) Сорлы-бақытты.
58. АНтонимдік жұпты табыңыз. С) Сүю-жек көру.
59. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. С) Туады-өледі.
60. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. А) Ащы-тұщы.
61. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. Д) Көпшілік – азшылық.
62. Антоним сөздерді табыңыз. Д) Ағызу-тыю.
63. Антоним сөздерді табыңыз. Е) Азайту – көбейту.
64. Антоним сөздерді табыңыз. В) Ақ ниет- жауыз.
65. Антоним сөздерді табыңыз. В) Ақ жүрек – арам.
66. Антоним сөздерді табыңыз. С) Атамекен – жат жұрт.
67. Антоним сөздерді табыңыз. Е) Тұнық – лай.
68. Антоним сөздерді табыңыз. А) Жайпақ – шұңғыл.
69. Антоним сөздерді табыңыз. В) Тұнжырау жадырау.
70. Антоним сөздерді табыңыз. Е) Жөндеу-бұзу.
71. Антоним сөздерді табыңыз. С) Үміт ету – күдер үзу.
72. Антоним сөздерді табыңыз. С) Ірі – уақ.
73. Антоним сөздерді табыңыз. А) Ілгерінді-кейінді.
74. Антоним сөздерді табыңыз. С) Үлес алу – құр қалу.
75. Антоним сөздерді табыңыз. Д) Шиеленісу – шешілу.
76. Антоним сөздерді табыңыз. А) Ұстазды – жеңілтек.
77. Антоним сөздерді табыңыз. С) Жоғары – төмен.
78. Антоним сөздерді табыңыз. С) Епті – орашолақ.
79. Антоним сөздерді табыңыз. Е)
80. Антоним сөздерді табыңыз. С) Ылди — өр.
81. Антоним сөзді табыңыз. Д) Бүтін – бөлшек.
82. Антоним сөзді тоабыңыз. Д) Қосылу – ажырату.
83. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. А) Қараңғы – жарық.
84. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. В) Азырқану – көпсіну.
85. Антонимдік жұпты көрсетіңіз.
86. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. Д) Ауырлау – жеңілдеу.
87. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. Д) Сыпайы – деркті.
88. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. Е) Бастапқы – соңғы.
89. Антонимдік жұпты табыңыз. Е) Бейнет – зейнет.
90. Антонимдік жұпты табыңыз. Д) Өткір – жасық.
91. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. Е) Гүлдеу – солу.
92. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. В) Кішіпейіл – дөрекі.
93. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. А) Бөтен –таныс.
94. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. Д) Аш- жап.
95. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. А) Арзан – қымбат.
96.Антонимдік жұпты көрсетіңіз.
ВУ) Табиғи – жасанды.
97. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. В) Көмескі – анық.
98. Антонимдіік жұпты көрсетіңіз. Д) Берік – осал.
99. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. В) Жуас –асау.
100. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. Д) Пайда – зиян.
101. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. Е) күнгей – көлеңке.
102. Антонимдік жұпты көрсетіңіз. В) Мықты – осал.
103. Антоним сөздерді табыңыз. В) Мақтау – жамандау.
104. Антоним сөздерді табыңыз. А) Туған — өлген.
105. Антоним сөздерді табыңыз. В) Өкіну – қуану.
106. Антоним сөздерді табыңыз. Д) Көңілді – жабырқаңқы.
107. Антоним сөздерді табыңыз. А) Сирек – жиі.
108. Антоним сөздерді табыңыз. В) Төр – босаға.
109. Антоним сөздерді табыңыз. В) Бару – қайту.
110. Антоним сөздерді табыңыз. С) Ойыс – дөңес.
111. Антонимді табыңыз. В) Пәни- бақи.
112. Антонимді табыңыз. В) Тұңғыш бала-кенже бала.
113. Антонимді табыңыз. Е) Жомарт –сараң.
114. Антонимді табыңыз. С) Жина – шаш.
115. Антонимді табыңыз. В) Бұзу – жөндеу.
116. Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз. В) Көз қорқақ, қол батыр.
117. Мақалдан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз. Е) Басы таудай, аяғы қылдай.
118. Мақалдан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз. С) Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында.
119. Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз. А) Ақ пен қараны ажырата біл.
120. Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз. В) Берген жомарт емес, алған жомарт.
121. Мақалдардан антонимдік қолданыфстағы сөздерді табыңыз. А) Адал еңбек елге жеткізер, арам қулық елден кеткізер.
122. Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз. В) Білім – арзан, білу – қымбат.
123. Мақалдардан антонимді табыңыз. Д) Көп сөз – мкөмір , аз сөз алтын.
124. Антоним сөздерді табыңыз. А) Ілгері – кейін жүру.
125. «Аш» деген етістік сөзінің антонимін табыңыз. Е) Есікті жап.
126. Асты сызылған сөздер – мағынасына қарай қандай сөздер, дұрысын табыңыз.
Үлкен бастар,
Кіші қостар. В) Антоним.
127. Сөздер жұбының біріншісі екіншісінің мағынасына қарама-қайшы болатын сөздерді белгілеңіз. В) Антоним.
128. Жоғары – төмен үйрек, қаз
Ұшып тұрса сымпылдап.
Антонимдердің жасалу жолын анықтаңыз. В) Қос сөз.
129. «Жүйрік» сөзінің антонимін көрсетіңіз. А) Шабан.
130. «Жайпақ» сөзінің антонимін табыңыз. А) Шұңғыл.
131. Антонимдік қатарды көрсетіңіз. Е) Көз көрім жер, алыс.
132. Антонимдік қатарды көрсетіңіз. В) Жеңіл – ауыр.
133. «Кішкентай қателіктен үлкен қиындық туады». АНтонимді көрсетіңіз. А) Үлкен, кішкентай.
134. Антонимдік қатарды табыңыз. В) Қорқақ – ер.

Похожие файлы

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход