Арифметикалық прогрессия.

Арифметикалық прогрессияда а1 = 2, d = 5 болса, оның алғашқы бес мүшесін табыңыз:
A) 2; 7; 12; 17; 22
B) 5; 10; 15; 20; 25
C) 1; 6; 11; 16; 21
D) 0; 5; 10; 15; 20
E) 3; 8; 13; 18; 23
{Правильный ответ}= А

Арифметикалық прогрессияда а1 = -3, d = -2 болса, оның сегізінші мүшесін табыңыз:
A) -15
B) -16
C) -17
D) -20
E) -18
{Правильный ответ}= С

Арифметикалық прогрессияда а4 = 4, d = -3 болса, оның он бірінші мүшесін табыңыз:
A) -19
B) -20
C) -16
D) -18
E) -17
{Правильный ответ}= Е

Арифметикалық прогрессияда d = 1,5, а9 = 12 болса, оның бірінші мүшесін табыңыз:
A) 24
B) 4
C) 1
D) 0
E) 10
{Правильный ответ}= Д

21, 18, 15… арифметикалық прогрессиясының сегізінші мүшесін табыңыз:
A) 1
B) 3
C) 0
D) -3
E) 2
{Правильный ответ}= С

8; 6,5; 5… арифметикалық прогрессиясының жетінші мүшесін табыңыз:
A) 2
B) 1,5
C) 0
D) 1
E) -1
{Правильный ответ}= Е

егер а7 = -5, а32 = 70 тең болса, а1 және d мәндері
A) -21; 3
B) — 23; 3
C) 23; 2
D) -21; 2
E) 23; 3
{Правильный ответ}= В

Барлық екі таңбалы сандар қосындысы
A) 4805
B) 4850
C) 4905
D) 4950
E) 5050
{Правильный ответ}= С

Барлық 2-ден 98 санына дейінгі натураль сандарының қосындысы
A) 4850
B) 4750
C) 4950
D) 4805
E) 4705
{Правильный ответ}= А

7 -ге қалдықсыз бөлінетін екі таңбалы сандар саны
A) 9
B) 10
C) 13
D) 12
E) 11
{Правильный ответ}= С

6-ға қалдықсыз бөлінетін екі таңбалы сандар саны
A) 14
B) 13
C) 16
D) 15
E) 12
{Правильный ответ}= Д

а2 + а9 = 20 арифметикалық прогрессиясының а5 = 9 тең болса, алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) 100
B) 101
C) 90
D) 99
E) 110
{Правильный ответ}= А

Егер а6 + а9 + а12 + а15 = 20 болса, арифметикалық прогрессиясының алғашқы жиырмасыншы мүшесінің қосындысын табыңыз.
A) 10
B) 20
C) 50
D) 100
E) 110
{Правильный ответ}= Д

Егер S4 = -28, S6 = 58 тең болса, S16 мәні
A) S16 =1480
B) S16 = 1588
C) S16 = 1688
D) S16 = 1489
E) S16 = 1488
{Правильный ответ}= Е

Егер а5=8,7 және а8=12,3 болса, d және а1-ді табыңыз:
A) d=1,6, a1=2,3
B) d=3,6, a1= –5,7
C) d=1,2, a1=3,9
D) d=1,4, a1=3,1
E) d=1,3, a1=2,9
{Правильный ответ}=C

Арифметикалық прогрессияда а3=7,5 , а7=14,3 болса, d мен а1-ді мүшесін табыңыз:

A) d=6,8, a1= –6,1
B) d=3,4, a1=0,7
C) d=1,7, a1=4,1
D) d=1,4, a1=4,7
E) d=1,6, a1=4,7
{Правильный ответ}=C

Арифметикалық прогрессияда а1= –7,3 және а2= –6,4 болса, 26 саны тізбектің несінші мүшесі болады?
A) n=39
B) n=38
C) n=27
D) n=28
E) n=30
{Правильный ответ}=B

Арифметикалық прогрессияда а1= –5,6 және а2= –4,8 болса, 16 саны тізбектің несінші мүшесі болады?
A) n=14
B) n=27
C) n=13
D) n=28
E) n=30
{Правильный ответ}=D

Арифметикалық прогрессияда а1=3, d=2 болса, оның алғашқы бес мүшесін көрсетіңіз.
A) 4, 5, 7, 9, 11
B) 3, 5, 7, 9, 11
C) 3, 6, 7, 9, 11
D) 3, 6, 8, 9, 11
E) 3, 5, 7, 9, 12
{Правильный ответ}=В

Арифметикалық прогрессияда а1=1, d=3 болса, оның жетінші мүшесін табыңыз:
A) 9
B) 29
C) 39
D) 19
E) 49
{Правильный ответ}=D

Арифметикалық прогрессияда а1=2, d=5 болса, оның алтыншы мүшесін табыңыз.
A) 17
B) 27
C) 20
D) 37
E) 47
{Правильный ответ}=В

аn=6n+2 тізбектің алғашқы он алты мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) 864
B) 848
C) 792
D) 716
E) 784
{Правильный ответ}=B

an=4n+9 тізбегінің алғашқы он сегіз мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) 732
B) 846
C) 768
D) 934
E) 874
{Правильный ответ}=В