Демеуліктер

1. Демеулік шылауды табыңыз.А) Ғана
2. Болжалдық демеулікті табыңыз.С) мыс.
3. Күшейткіш демеулікті табыңыз.Д) –ау
4. Демеулік шылауды табыңыз.С) Түгіл.
5. Дефиспен жазылатын шылаулар тобын көрсетіңіз.А) ау, ақ, мыс, міс, ды, ді.
6. Демеулік шылаулы сөйлемді табыңыз.В) Жолшыбай аптап ыстық еңсемізді көтермей қойған (ды).
7. Қате жазылған шылауды табыңыз.Д) Қазір ақ барамыз.
8. Демеулікті табыңыз.С) ше, -ау, -ды.
9.Сұраулық демеулікті көрсетіңіз.Д) ма, ме, ше.
10. Сұраулық демеулікті табыңыз.С) Сен барамысың?
11. Шылау, мағынасын ажыратыңыз.Д) Тежеу (шектік) демеуліктері.
12. Шылау мағынасын ажыратыңыз.Е) Сұраулық демеуліктері.
13. Шылау, мағанасын ажыратыңыз.А) Күшейткіш демеуліктер.
14. Шылауды көрсетіңіз.А) Жаяу-ақ.
15. Мына сөйлемге қай шылау лайық, көрсетіңіз.Кейбір өсімдіктердің өзінен сүт бөліп шығаратыны ертеден- белгілі.С) -ақ.
16. Мына сөйлемге қай шылау лайық, көрсетіңіз. Өрт бидайға тиетін болды-….!А) -ау.
17. –мыс (міс) шылауларының негізгі сөзге үстейтін мағынасын анықтаңыз.А) Болжалдық.
18. –Ақ, -ау, -ай, әсіресе, да, де, та, те шылауларының негізгі сөзге А) Күшейткіш.
19. Ғана (қана), тек, кейде, -ақ шылауларының негізгі сөзге үстейтін мағынасын табыңыз.
20. Қой (ғой), -ды (ді, -ты, -ті) шылауларының негізгі сөзге үстейтін мағынасын табыңыз.Д) Нақтылау мәнді.
21. Түгел тұрсын, тұрмақ шылауларының негізгі сөзге үстейтін мағынасын белгілеңіз.Е) Болымсыздық немесе қарсы мәнді.
22. Ма (ме, ба, бе, па, пе) шылаулырының негізгі сөзге үстейтін мағынасын белгілеңіз.Д) Сұраулық.
23. Сөзөдерді де, сөйлемдерді де байланыстыра алмайтын шылауларды белгілеңіз.Д) Демеулік.
24. Демеулік шылау қатысқан сөйлемді, табыңыз.А) Ыстық қой, шіркін, туған жер!
25. Сұраулық демеуліктер қатарын табыңыз.Е) ма,(ме, ба, бе, па, пе), ше.
26. Күшейткіш демеуліктер қатарын көрсетіңіз.В) –ақ, әсіресе, да
27. Тежеу демеуліктерін табыңыз.А) ғана, тек.
28. Шылауды көрсетіңіз.В) Қарағым-ай, солай ма еді?
29. «Мыс» шылауымен омонимдес болатын сөз табын көрсетіңіз.В) Зат есім.
30. Демеулік шылаулы тіркесті көрсетіңіз.Д) Жүйрік-ақ екен.
31. Сұраулық шылау қатысып тұрған қатарды көрсетіңіз.А) Сенейін (бе), сенбейін (бе)
32. Қай сөйлемде «ма»бөлек жазылатынын көрсетіңіз.Е) Бүгін театрда қойылым бола(ма).
33. Демеулік шылауды табыңыз.Д) Ғана.
34. Демеулік шылауды табыңыз.С) Байлап кетсе де бақырма.
35. Күшейтпелі мағыналы демеулік қайсысы?С) Ақ, ай.
36. Демеулік шылауды табыңыз.Ал батыста ше?
37. Септеулік шылауды көрсетіңіз.А) Кабинетте үш-ақ адам отыр.
38. Септеулік шылауды көрсетіңіз.Д) Үйге қарай бар.
39. 6201703017 -?А) А-а, сіз бе едіңіз?
40. Шылауды табыңыз.А) Мен он төрттемін, ал сен ше?
41. Шылауды табыңыз.А) Құс екеш құста балапанын баулиды.
42. Шылауды табыңыз.Д) Шыдай алмай Құртқа қыз және де ашты есікті.
43. Шылауды табыңыз.Д) Ғана, сайын, әрі.
44. Шылауды табыңыз.А) Төбеден төмен қарай құлдилап келеді.
45. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.А) Мәліктің сапардан келгеніне жарты-ақ сағат болған-ды.
46. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.Д) Қыздың даусында ойнақы бір ырғақ бар-ды.
47. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.А) Біле алмай-ақ қойдым.
48. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.В) Қазір радио арқылы орталықпен сөйлеспек.
49. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.В) Қыстауға қонғаннан бері, әрі кеш сайын қайталанады.
50. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз. Е) Әңгімелері тек қандай шаруаңыз бар?
51. Демеулік шылауларды көрсетіңіз.Д) Біз кеткелі жатырмыз, сендер ше?
52. Демеулік шылауларды көрсетіңіз.В) Сол кезде қайық аударылып кетіпті-міс.
53. Демеулік шылауларды көрсетіңіз.Д). Кимімі осы кісінікіндей деген-ді.
54. Демеулік шылауларды көрсетіңіз.В). О-дағы өз елінде батыр еді.
55. Демеулік шылауларды көрсетіңіз.Д) Мырза келін-ай, біз сені жақсы көреміз.
56. Демеулік шылауларды көрсетіңіз.А) Табиғаттың өзі-ақ мүмкіндік беруде.
57. Бірыңғай демеулік шылауды көрсетіңіз.В). –ақ, -мыс, -ау.
58. Демеулік шылауды көрсетіңіз.Д). Түсей-ақ қой.
59. Демеулік шылауды көрсетіңіз.С) Қызу пікір таласып бөлмеде үш-ақ адам отыр.
60. Демеулік шылауды көрсетіңіз.Е) Халимаш-ау, қандай ойың бар?
61. Дефис арқылы жазылатын шылауды көрсетіңіз.С) ды, ді,
62. Ма, ме – шылауы қандай грамматикалық тұлғамен ұқсас келеді, белгілеңіз.Е) Болымсыз етістік.
63. Да, де – шылауы қандай грамматикалық тұлғамен ұқсас келеді, анықтаңыз.В) Жатыс септік.
64. Сұраулық шылаулы сөзді көрсетіңіз.А) Келгенбісің.
65. «Ақ» — шылауының омонимдес сөзі – қай сөз табы, белгілеңізС). Сын есім
66. Шылау сөзді тіркесті көрсетіңіз.А) Жылқылар батысқа таман ауысты.
67. Шылау сөзді тіркесті көрсетіңіз.С) Шығысқа дейін жүретін жол ұзақ.
68. Шылау сөзді тіркесті көрсетіңіз.В) Балалар өзенге қарай беттеді.
69. Шылау сөзді тіркесті көрсетіңіз.Д) Ғалым өлкені зерттеу үшін келді.
70. Жалғаулық шылау қатарын көрсетіңіз.Е)
71. Септеулік шылауы бар сөзді көрсетіңіз.Е) Мектептен әрі біразжүреміз.
72. «Мы», «мі», «бы», «бі», «пы», «пі» болып өзгеріп қалатын шылауды көрсетіңіз В) Ма, ме, ба, бе, па, пе.
73. Қате қойылған тыныс белгісін анықтаңыз.Д) Аз-ба, көп-пе.
74. Болсақ-тағы жаңа таныс, Жүзсек те алғаш қайықта.(«Қайықта» әні),В). Демеулік.
75. Ірілігі ұстаса, кісіге айналып қарамайтын мінезі бар-ды.Шылау түрін анықтаңыз.Е) Нақтылау мәнді демеулік.
76. Қосымша жалғанған шылауды көрсетіңіз.Д) Ғанамысың.
77. «Ше» шылауымен тұлғалас жұрнақты сөзін табыңыз.Е) Жанат, шешенге сайрады.
78. «Болғанды-ды» шылауы тіркесінің алғашқы сыңарын анықтаңыз.В) Есімше.
79. «Жүрсін-ай» шылауы тіркесінің тұлғасын анықтаңыз.С) табыс септікті есім сөз.
80. «Ма», «ме», «ба», «бе» — шылауы қандай грамматикалық тұлғалармен сәйкес келеді,табыңыз.С) Болымсыз етістік жұрнағы.
81. Дефис арқылы жазылатын шылауды белгілеңіз.А) ды,ді.

Похожие файлы

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход