Еріндік және езулік дауыстылар

1. Еріндік дауыстыларды беелгілеңіз. С) О, ө, у.
2. Езулік дауыстыларды белгілеңіз. Е) Ы, і, е.
3. Еріндік дауыстылардан құралған сөзді белгілеңіз. В) Бұлбұл.
4. Езулік дауыстылардан құралған сөзді белгілеңіз. Е) Жастық.
5. Ашық, жуан, еріндік дауыстыны белгілеңіз. А) О.
6. Еріндік дауыстылар қатарын толықтырыңыз: Ұ, ү, у, о, … С) Ө.
7. Езулік дауыстылар қатарын толықтырыңыз: А, ә, е, э, ы, і, … Д) И.
8. Дауыстылар еріннің қатысына қарай қалай бөлінетіндігін көрсетіңіз. В) Еріндік, езулік.
9. Ерінідік дауыстыны атаңыз. В) ө.
10. Еріндік дауыстыны атаңыз. С) о.
11. Еріндік дауыстылар қатарын анықтаңыз. А) о, ө, ұ, ү, у.
12. Езулік дауыстылар қатарын анықтаңыз. С) ———————-?
13. Езулік дауыстыны көрсетіңіз. А) а.
14. Езулік дауысытыларды көрсетіңіз. В) е, і
15. Езулік дауыстыларды көрсетіңіз. А) ы, э.
16. Бірыңғай еріндік дауысты дыбысты сөзді ажыратыңыз. Д) Курорт.
17. Бірыңғай еріндік дауысты сөзді ажыратыңыз. В) Көну.
18. Бірыңғай еріндік сөзді ажыратыңыз. В) Мотор.
19. Бірыңғай езулік дауысыты сөзді ажыратыңыз. А) Партизан.
20. ————?- -0570205017 Д) Кассир.
21. Бірыңғай езулік дауыстылары бар сөзді ажыратыңыз. В) Кыран.
22. Еріндік, езулік араласып келген сөзді көрсетіңіз. Е) Көмір.
23. Ерііндік, езулік араласып келген сөзді көрсетіңіз. А) Көздегені.
24. Дауыстылар ерін мен езудің қатысына қарй қаншаға түрге бөлінетінін белгілеңіз. С) 2.
25. Еріндік дауыстылардың жасалуын белгілеңіз. Д) Еріннің дөңгеленіп алға созылуы.
26. Еріндік дауыстылардың саны қанша екенін белгілеңіз. С) 5.
27. Езулік дауыстыларының жасалуын белгілеңіз. В) Езудің кейін қарай тартылуы.
28. Езулік дауыстылардың саны қанша екенін белгілеңіз. А) 7.
29. Езуулік дауыстыны табыңыз. Д) а.
30. Ерінідік дауысты дыбысты көрсетіңіз. А) у, ұ;
31. Езулік дыбыстарды көрсетіңіз. С) ы, і.
32. Еріндік дыбыстарды көрсетіңіз. А) у, ү;
33. Еріндік, езулік дауыстылардың аралас келуінен болған сөзді көрсетіңіз. В) Ұлар.
34. Еріндік, езулік дауыстылары аралас сөздерді көрсетіңіз. В) Жетісу.
35. Еріндік, езулік дауыстылы сөзді көрсетіңіз. В) Кереку.
36. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойыңыз.
……депті бала. Д) Ә
37. Езулік дауыстылы сөзді табыңыз. С) Жеміс.
38. Қайсысы езулік дауысты дыбыстарға жатады, табыңыз. С) а, е, э….
39. Бірыңғай еріндік дауысты қатысқан сөз қайсы, табыңыз. А) Бұлбұл.
40. Езулік дыбыс ненің қызметіне қарай бөлінеді, көрсетіңіз. Д) Еріннің қызметіне қарай.
41. Қысаң, езулік дыбысты көрсетіңіз. Д) и.
42. Еріндік дауыстыыдан жасалған сөзді көрсетіңіз. С) Дүлдүл.
43. Езулік дауыстылардан жасалған сөзді көрсетіңіз. Е) Әсемпаз.
44. Бірыңғай езулік дауыстылардан жасалған сөзді көрсетіңіз. Е) Жайлы.
45. Еріндік дауысты дыбыстарды көрсетіңіз. В) О, ө, ұ, ү.
46. Бірыңғай езулік дауысты дыбыстарды көрсетіңіз. Д) А, ә, е, и.
47. Бірыңғай езулік дауыстыдан жасалған сөзді табыңыз. Д) Әдебиет, теңіз.
48. Бірыңғай ашық дауысты дыбыстан тұрған сөзді табыңыз. А) Зәуре, Шолпан.
49. Еріндік және езулік дауыстылар араласқан сөздерді табыңыз. С) Бөрік, құлып, құндыз.
50. Еріннің қатысына қарай бөлінетін дыбыстарды белгілеңіз. С) Езулік.
51. Еріндік дыбыстарды белгілеңіз. Е) у, ұ.
52. Езулік дыбыстарды көрсетіңіз. Д) ы, і.
53. Көп нүктенің орнына қажет дыбысты көрсетіңіз.
Бір …йір жылқы. А) Ү.
54. Көп нүктенің орнына езулік дауыстыныың тиістісін қойыыңыз.
Жүйрік ж…лқ… Е) ы, ы.
55. Еріндік дауыстылар бар сөз. Д) Жуу.
56. Еріндік дауыстылар бар сөзді табыңыз. В) Бұр.
57. Езулік дауыстылы сөзді табыңыз. Д) Жина.
58. Жуан буынды сөзді анықтаңыз. А) Ору.
59. Еріндік, езулік дыыбыстар араласып келген сөзді табыңыз. А) Құлын.
60. Еріндік, езулік дыбыстар араласып келген сөзді табыңыз. А) Суық.

Похожие файлы

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход