Есімше.

1. Есімше тұлғасында тұрған сөзді табыңыз.С) Жетер.
2. Есімше тұлғалы етістікті табыңыз.А) Жүрген.
3. Есмшелі сөзлді табыңыз.А) Оқыған адам.
4. Есімшенің септелген түрін көрсетіңіз.С) Оқығанмен.
5. Есімшелі сөзді табыңыз.С) Барған еді.
6. Есімшенің жұрнағын анықтаңыз.Е) –р.
7. Есімшені анықтаңыз.А) Келген.
8. Есімшенің қатарын табыңыз.А) Кетпес, жазған.
9. Есімшенің жұрнақтарын анықтаңыз.С) –атын, -ер, -ген.
10. Есімшені табыңыз.Е) Жүретін.
11. Есімшені табыңыз.А) Келген.
12. Есімшенің жұрнағын табыңыз.Д) -қан, -кен, -ған, -ген.
13. Заттанған есімшені көрсеіңіз.С) Оқығанды.
14. Есімшелі сөзді белгілеңіз.В) Оқитын, білетін.
15. –ар, -ер, -р тұлғалы етістіктің түрін көрсетіңіз.Д) Есімше.
16. Есімше тұлғалас жеміс атауын көрсетіңіз.С)
17. Етістіктің жасалуын көрсетіңіз.С) Қосарланған.
18. Етістікті көрсетіңіз.А) Сөйле, айт.
19. Көп нүкте орнына тиісті етістікті қойыңыз.
20. –ған, -ген, -қан, -кен, -ар, -ер, -р, -атын, -етін, -итін жұрнақтары қай қатарға тән, көрсетіңіз.В) Есімше.
21. Есімшенің болымсыз түрін табыңыз.Д) Қайтпас.
22. Оңаша тәуелденген есімшелі сөзді табыңыз.Д) Бармасымды.
23. Есімшелі баяндауышты көрсетіңіз.С) Көрмес-түйені де көрмес..
24. Жатыс септігінде тұрған есімшелі сөзді белгілеңіз.Д) Жүрерде.
25. Есімше түрінде тұрған тіркесті табыңыз.В) Ертең барар.
26. Есімше тұлғасындағы сөзбн тіркескен етістікті табыңыз.А) Айтқаны келер.
27. Келер шақ есімшенің болымсыз түрі, көрсетіңіз.Е) Көрмес.
28. Есімшенің тәуелдік жалғауында тұрған түрін табыңыз.С) келетінін.
29. Септік жалғауында тұрған есімше тұлғалы сөзді табыңыз.В) Айтатынымды.
30. Көпше түрде тұрған есімше тұлғалы етістікті табыңыз.Д) Келетіндер.
31. Жіктік жалғауында тұрған есімшені табыңыз.С) Бармассың.
32. Есімшелі сөзді көрсетіңіз.Д) Барар, қайтқан.
33. Есмішенің тәуелденген түрін көрсетіңіз.В) Оқығаным, берерің.
34. Есімшенің тәуелденген түрін көрсетіңіз.Е) Баратыным, көрерім.
35. Есімшенің септелген түрін көрсетіңіз.В) Береріме.
36. Есімшенің жіктелген түрін көрсетіңіз.В) Айтатынмын, оқитынсың.
37. Анықтауыш қызметіндегі есімшені табыңыз.Е) Жырлаған ақын өзі, яғни Сүйінбай.
38. Бастауыш қызметіндегі есімшені табыңыз.А) Оқыған озады, оқымаған тозады.
39. Баяндауыш қызиетіндегі есімшені табыңыз.Е) Емтихан басталар емес.
40. Есімшенің жіктелген түрін табыңыз.Д) Ол барар.
41. Есімше тұлғалы етістікті табыңыз.В) Жаздырмас.
42. Есімше тұлғасында тұрған сөзді табыңыз.Е) Барған.
43. Есімше тұлғасында тұрған сөзді табыңыз.Д) Қаратайын.
44. Есімше тұлғасында тұрған сөзді табыңыз.А) Тасымас.
45. Есімшелі сөзді көрсетіңіз.В) Барар, қайтқан.
46. Баяндауыш қызметіндегі есімшені көрсетіңіз.Е) Жолдасын тастаған жолда қалар.
47. Есімше тұлғалы етістікті табыңыз.С) ол келген.
48.Есімшенің тәуелденген түрін көрсетіңіз.А) Оқыған адам
50. Есімшенің септелген түрін көрсетіңіз.Д) Оқығанда.
51. «С» жұрнағы- қай етістіктің қай түріне лайық жұрнақ екенін табыңыз.В) Есімше.
52. –с жұрнағы есімшені көрсетіңіз.А) Жазбас.
53. Есімшелі сөзді көрсетіңіз.А) айтар-айтпас.
54. Көсемшенің қос сөз түрінде келуін көрсетіңіз.Е) Жүрмей-тұрмай.
55. Есімшенің болымсыз түрін табыңыз.А) алған жоқ.
56. Есімшелі тіркесті табыңыз.В) Орылған егін.

Похожие файлы

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход