Етістік түрлері

1. Күрделі етістікті сөйлемді табыңыз.Е) Марал хат жазып отыр.
2. Күрделі етістікті сөйлемді табыңызЕ) Әкеңе барып қайт
3. Қалып етістіктерін табыңыз.В) отыр, жүр, жатыр, тұр.
4. Зат есімнің жасалуынан негіз болған етістікті табыңыз.Д) Сөйлем, соғыс.
5. Зат есімнен жасалған туынды етістікті табыңыз.Д) Шегеле, тамақтан.
6. Туынды етістікті табыңыз.Е) Көмектес.
7. Дара етістікті сөйлемді табыңыз.Е) Мен жұмыстан келдім.
8. Негізгі етістікті көрсетіңіз.Е) Ал.
9. Туынды етістікті көрсетіңізВ) Көмектес.
10. Етістік шақ, рай тұлғаларында жіктеліп, сөйлемде қандай қызмет атқаратынын белгілеңіз.С) Баяндауыш.
11. Етістік қүұрамына қарай нешеге бөлінетінін табыңыз.Е) 2.
12. Туынды етістікті табыңыз.Е)
13. Күрделі етістікті белгілеңіз.Е) Сәуле хат жазып отыр.
14. –ды, -ді, -ты, -ті жұрнақтары – етістіктің қай шағының жұрнағы екенін көрсетіңіз.В) Өткен шақ.
15. Өздік етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөзді көрсетіңіз.С) Жуынды.
16. Өздік етіс жұрнағы жалғанып тұған сөзді табыңыз.В) Ойланды.
17. Ырықсыз етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөзді табыңыз.Е) Жиналды.
18. Ырықсыз етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөзді табыңыз.С) Бағылды.
19. Ырықсыз етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөзді табыңыз.С) Шабылды.
20. Өзгелік етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөзді табыңыз.Е) Өңдеткізді.
21. Өзгелік етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөзді табыңыз.Д) Сөйлеттір.
22. Ортақ етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөзді табыңыз.С) Қазысты.
23. Ортақ етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөзді табыңыз.С) Жөндесті.
24. Өздік етіс болып тұрған сөзді табыңыз.Д)
25. Өзгелік етіс болып түұрған сөзді табыңыз.С) Оқыттыр, жазғыз.
26. Ырықсыз етіс болып тұрған сөзді табыңыз.Е) Төсек жиналды.
27. Ортақ етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөзді табыңыз.С) Жазыс, тоқыс.
28. Өздік етісті табыңыз.В)
29. Өзгелік етісті табыңыз.Д) Алдырды.
30. Ырықсыз етісті табыңыз.С) Қуылды.
31. Ортақ етісті табыңыз.В) Жинасты.
32. Өздік етіс болып тұрған сөздерді табыңыз.А)
33. Ортақ етісті табыңыз.Е) Жазысты, айтысты, келісті.
34. Өздік етіс болып тұрған сөзді табыңыз.Д) Жуынды.
35. Ортақ етіс болып тұрған сөзді табыңыз.В) Сұрасты.
36. Ортақ етісті көрсетіңіз.А) Алысты.
37. Ортақ етісті табыңыз.А) Хабарлас
38. Ырықсыз етісті табыңыз.А) Орылды.
39. Күрделі етісті табыңыз.Е) Келе жатыр.
40. Өзгелік қосымшасын көрсетіңіз.С) -дыр, -дір, -тыр, -тір, -қыз, — кіз.
41. Өзгелік етіспен келген тіркесті табыңыз.С) Оқушыға санат.
42.Өздік етісті табыңыз.С) Мен жуындым.
43. Ырықсыз етісті табыңыз.Е) Суі төгілді.
44. Ортақ етісті табыңыз.С) Шешеңмен сөйлес.
45. Ырықсыз етіс болып тұрған сөзді табыңыз.С) Салынды, желінді.
46. Ортақ етіс болып тұрған сөзді табыңыз.Д) Жинас, жуыс.
47. –ды, -ді, -ты, -ті жұрнақтары –етістіктің қай шағының жұрнағы, көрсетіңіз.Е) Өткен шақө.

Похожие файлы

Комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход