Етістіктің шақтары

1. Осы шақ мағынасы мен жасалуына қарай неше түрге бөлінетінін анықтаңыз.С) 2.
2. Отыр, жатыр, жүр, тұр етістіктері қай шақта тұрған табыңыз.Д) нақ осы шақ.
3. Мақсатты келер шақ жұрнақтарын табыңыз.А) -мақ, -мек, -бақ, -бек, -пақ, -пек.
4. Болжамды келер шақта тұрған сөйлемді табыңыз.Е) Алма жұмыстан кеш келер.
5. Етістіктің бұрынғы өткен шақ түрін табыңыз.Е) Жүзген.
6. Етістіктің бұрынғы өткен шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз.С) Көріппін.
7. Етістіктің нақ осы шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз.В) Тұрмын.
8. Етістіктің нақ осы шақ түрін көрсетіңіз.Е) Бармақшымын.
9. Баяндауышы ауыспалы келер шақ етістіктен болып тұрған сөзді көрнсетіңіз.В) Ол ертң келеді.
10. Мақсатты келер шақты табыңыз.Д) Үйренбек.
11. Күрделі нақ осы шақта тұрған етістікті табыңыз.Е) Оқып отыр.
12. Етістіктің нақ осы шақ түрін табыңыз.Д) Мал өрісте жатыр.
13. Нақ осы шақта тұрған етістікті табыңыз.А) Келе жатырмын.
14. Нақ осы шақтағы сөзді көрсетіңіз.В) Жатыр.
15. Өткен шақ мағынасы мен жасалуына қарай нешеге бөлінетінін анықтаңыз.А) 3.
16. Шартты райдың жұрнағын табыңыз.Д) -са, се.
17. Етістіктің қанша түрі бар екенін белгілеңіз.С) 4.
18. Етістіктің шағы қанша түрге бөлінетінін белгілеңіз.В) 3.
19. Ырықсыз етіісті табыңыз.Е) Жуылды.
21. Етістік сұрағын табыңыз.С) Не істеді?
22. Етістік неше шаққа бөлінеді, көрсетіңіз.В) 3.
23. Бұрынғы өткен шақ етістігін табыңыз.В) Алдырған.
24. Етістіктің нақ осы шақ түрін көрсетіңіз.Д) Оқып отыр.
25. Етістіктің ауыспалы осы шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз.С) Жазамын.
26. Етістіктің болжамды келер шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз.А) Келермін.
27. Етістіктің болжамды келер шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз.А) Бармаспын.
28. Етістіктің мақсатты келер шақ түрінде тұрған қатарын көрсетіңіз.В) Жолықпақпын.
29. Етістіктің жедел өткен шақ түрінде тұрған сөз, көрсетіңіз.Д) Жаздырдым.
30. Етістіктің жедел өткен шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз.С) Ойландық.31. Етістіктің бұрынғы өткен шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз.Д) Барыпты.
32. Етістіктің ауыспалы өткен шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз.С) Жолығатын.
33. Етістіктің ауыспалы өткен шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз.Е) Жиналатынбыз.
34. Етістіктің жедел өткен шақ түрін табыңыз.Е) Баяндалды.
35. ЕТістіктің бұрынғы өткен шақ түрін табыңыз.С) Сезіптьі.
36. Етістіктің болжамды келер шақ түрін табыңыз.А) Қарармын.
37. Етістіктің мақстты келер шақ түрін табыңыз.В) Көрмекпіз.
38. Керделі нақ осы шақты табыңыз.В) Күліп барды.
39. Күрделі нақ осы шақты табыңыз.Е) Айтып отыр.
40. Күрделі нақ осы шақты табыңыз.А) Беріп жатыр.
41. Күрделі нақ осы шақты табыңыз. А) Айтып жатыр.
42. Ауыспалы осы шақта тұрған сөзді табыңыз. С) Өсіреміз.
43. Бұрынғы өткен шақты табыңыз. А) Ол кеше келген.
44. Нақ осы шақтағы етістікті табыңыз. С) Кітап оқып отыр.
45. Болжалды келер шақтағы етістікті табыңыз. В) Жастар өсер, заман түзелер.
46. І жақ көпше, жедел өткен шақтағы етістікті табыңыз. А) Көрдік, оқыдық, айтты.
47. Келер шақтағы етістікті табыңыз. Е) Балаңыз оқудан ертең келеді.
48. Етістіктің бұрынғы өткен шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз. Д) Сезген.
49. Етістіктің бұрынғы өткен шақ түрін табыңыз. А) Білгенмін, оқығансың, айтып еді.
50. Етістіктің болжалды келер шақ түрін табыңыз. Д) Келерміз.
51. Етістіктің мақсатты келер шақ түрін көрсетіңіз. Е) Жазбақпын.
52. Ауыспалы өткен шақта тұрған сөзді табыңыз. С) Қарайтынмын.
53. Болжалды келер шақта тұрған етістікті көрсетіңіз. Е) Барармыз.
54. Өткен шақ есімшенің жұрнағын табыңыз. В) –ған, -ген, -қан, -кен.
55. Күрделі нақ осы шақ тіркесті көрсетіңіз. Е) Сен жазып жатырсың.
56. Болжалды келер шақты тіркес қайсысы, табыңыз. В) Кітабын оқыр.
57. Етістіктің бұрынғы өткен шақ түрін табыңыз. Д) Ойлағанмын, барамын.
58. Ауыспалы осы шақта тұрған сөзді табыңыз. Д) Ол ерте тұрады.
59. Етістіктің нақ осы шақ түрін көрсетіңіз. А) Ол келе жатыр.

Похожие файлы

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход