Физика сабағынан жетінші сыныпқа арналған тест.

Массасы 60 т танктың Жерге түсіретін қысымын анықта,оның шынжыр табанының ауданы 1,5 м2.
A) 2•104 Па.
B) 2•106 Па.
C) 2•108 Па.
D) 2•103 Па.
E) 2•105 Па.
Дұрыс жауап: Е

Ауданы 50 см2 цилиндр пішінді 2 л су құйылған ыдыстың түбіне түсіретін судың қысымын анықта. Судың тығыздығы 1000 кг/м3.
A) 5•102 Па.
B) 5•103 Па.
C) 4•102 Па.
D) 4•104 Па.
E) 4•103 Па.
Дұрыс жауап: Е

Столда сіріңке қорабы жатыр.Оны аударып қырынан қойды.Осы кезде қораптың беттескен ауданы 2,2 есе кемиді.Оның столға түсіретін қысымы өзгерді ме? Өзгерсе,қалай?
A) Өзгермейді.
B) 2,2 есе кемиді.
C) 2,2 есе артады.
D) 22 есе кемиді.
E) 22 есе артады.
Дұрыс жауап: С

Бөлменің еденіне түсетін атмосфералық қысым 400 кПа.Бөлменің төбесі мен қабырғасына түсіретін атмосфералық қысым….
A) 400 кПа қабырға мен төбеге.
B) 400 кПа қабырғаға, 0 кПа төбеге.
C) 0 кПа қабырғаға, 400 кПа төбеге.
D) 0 кПа қабырғаға және 200 кПа төбеге.
E) 200 кПа қабырғаға, 0 кПа төбеге.
Дұрыс жауап: А

Тығыздығы 1000 кг/м3 сұйықтықтың ішіндегі, 200 мм тереңдіктегі қысымы…
A) 196 Па.
B) 19,6 Па.
C) 1960 Па.
D) 19600 Па.
E) 1,96 Па.
Дұрыс жауап: С

Атмосфералық қысым 750 мм.сын.бағ. тең. Торричелли түтікшесіндегі сынап бағанының биіктігі…
A) 500 мм.
B) 1000 мм.
C) 750 мм.
D) 800 мм.
E) 650 мм.
Дұрыс жауап: С

Платформадағы барометр 863 мм.сын.бағ. көрсетіп тұрса,метро бекетінің орналасу тереңдігі…. Метроға кіре берістегі қысым 760 мм.сын.бағ.
A) 1000 м.
B) 760 м.
C) 1236 м.
D) 863 м.
E) 1023 м.
Дұрыс жауап: С

В гидравликалық престің ауданы 1 см2 кіші поршеніне 10 Н күш әсер етеді. Ауданы 0,1 м2 үлкен поршеньге әсер ететін күш…
A) 10000 Н.
B) 1000 Н.
C) 100 Н.
D) 10 Н.
E) 1 Н.
Дұрыс жауап: А

Гидравликалық машинада күштен ұтыс алу мынаған тәуелді…
A) Машинаны толтыратын сұйықтың тегіне.
B) Поршеньге түсірілген күшке.
C) Кіші поршеннің ауданына.
D) Үлкен поршеньнің ауданына.
E) Үлкен және кіші поршеннің аудандарының қатынасына.
Дұрыс жауап: E

Суға батырылған шыны шарға 2500 Н Архимед күші әсер етеді.Осы шардың көлемі…. (ρсу = 1000 кг/м3; ρшыны = 2500 кг/м3, g = 10 м/с2 ).
A) 0,25 м3.
B) 2,5 м3.
C) 0,1 м3.
D) 1 м3.
E) 0,025 м3.
Дұрыс жауап: А

Мына жағдайда ауа шарына әсер ететін кері итеруші күш үлкен:
1) Жердің бетінде ; 2) 100 м биіктікте; 3) 200 м биіктікте.
A) 3.
B) 2.
C) 1.
D) 1,2.
E) 2,3
Дұрыс жауап: С

Қар үстіндегі тұрған шаңғышының массасы 78кг.Оның әр шаңғысының ұзындығы 1,95м, ал ені 8см. Шаңғышының қар бетіне түсіретін қысымын анықтаңыз.
A) 1,25кПа
B) 2,5кПа
C) 5кПа
D) 4,1кПа
E) 3,2кПа
{Правильный ответ}=B

Столда сіріңке қорабы жатыр.Оны аударып қырынан қойды. Осы кезде қораптың беттескен ауданы 2,2 есе кемиді.Оның столға түсіретін қысымы
A) өзгермейді.
B) 2,2 есе кемиді.
C) 2,2 есе артады.
D) 22 есе кемиді.
E) 22 есе артады.
Дұрыс жауап: С

Бөлменің еденіне түсетін атмосфералық қысым 400 кПа.Бөлменің төбесі мен қабырғасына түсіретін атмосфералық қысым.
A) 400 кПа қабырға мен төбеге.
B) 400 кПа қабырғаға, 0 төбеге.
C) 0 қабырғаға, 400 кПа төбеге.
D) 0 қабырғаға және 200 кПа төбеге.
E) 200 кПа қабырғаға, 0 төбеге.
Дұрыс жауап: А

Тығыздығы 1000 кг/м3 сұйықтықтың ішіндегі, 200 мм тереңдіктегі қысымы.
A) 200 Па.
B) 20 Па.
C) 2000 Па.
D) 20000 Па.
E) 2 Па.
Дұрыс жауап: С

Атмосфералық қысым 750 мм.сын.бағ. тең. Торричелли түтікшесіндегі сынап бағанының биіктігі.
A) 500 мм.
B) 1000 мм.
C) 750 мм.
D) 800 мм.
E) 650 мм.
Дұрыс жауап: С

Платформадағы барометр 863 мм.сын.бағ, метроға кіре берістегі қысым 760 мм.сын.бағ. көрсетіп тұрса, метро бекетінің орналасу тереңдігі. (1 мм. сын.бағ – 12 м)
A) 1000 м.
B) 760 м.
C) 1236 м.
D) 863 м.
E) 1023 м.
Дұрыс жауап: С

В гидравликалық престің ауданы 1 см2 кіші поршеніне 10 Н күш әсер етеді. Ауданы 0,1 м2 үлкен поршеньге әсер ететін күш.
A) 10000 Н.
B) 1000 Н.
C) 100 Н.
D) 10 Н.
E) 1 Н.
Дұрыс жауап: А

Кіші поршеньге 40 Н күш әсер етеді. Гидравликалық машинаның күштен 20 есе ұтыс беретін үлкен поршеніне әсер ететін күш.
A) 800 Н.
B) 2 Н.
C) 20 Н.
D) 40 Н.
E) 80 Н.
Дұрыс жауап: А

Гидравликалық машинада күштен ұтыс алу мынаған тәуелді.
A) машинаны толтыратын сұйықтың тегіне.
B) поршеньге түсірілген күшке.
C) кіші поршеннің ауданына.
D) үлкен поршеньнің ауданына.
E) үлкен және кіші поршеннің аудандарының қатынасына.
Дұрыс жауап: E

Суға батырылған шыны шарға 2500 Н Архимед күші әсер етеді.Осы шардың көлемі…. (ρсу = 1000 кг/м3; g = 10 м/с2 ).
A) 0,25 м3.
B) 2,5 м3.
C) 0,1 м3.
D) 1 м3.
E) 0,025 м3.
Дұрыс жауап: А

Мына жағдайда ауа шарына әсер ететін кері итеруші күш үлкен
1) Жердің бетінде ; 2) 100 м биіктікте; 3) 200 м биіктікте.
A) 3.
B) 2.
C) 1.
D) 1,2.
E) 2,3
Дұрыс жауап: С

Ұшының ауданы 0,0003см2 ине күй табақ инесі ойнағанда 0,27 Н күш түсіреді. Иненің түсіретін қысымы
A) 9 МПа
B) 71 мкПа
C) 90 кПа
D) 990 Па
E) 9000 Па
Дұрыс жауап: A

Салмағы 45кН асфальт төсеуге қолданылатын каток жерге 300кПа қысым түсіреді. Каток тірегінің ауданы
A) 0,17м2
B) 0,18м2
C) 0,16м2
D) 0,14м2
E) 0,15м2
Дұрыс жауап: E

Массасы 100 кг арбаша горизонталь бетте бір қалыпты қозғалады.Оған массасы 10 кг құмы бар қап құлайды. Арбашаның жылдамдығы
A) 1,1 есе кемиді.
B) 2,1 есе артады.
C) 3,1 есе кемиді.
D) 4,1 есе артады.
E) 5,1 есе артады.
Дұрыс жауап: А

Дененің кинетикалық энергиясы тәуелді
A) тек дененің массасына.
B) тек дененің жылдамдығына.
C) дененің жылдамдығы мен массасына.
D) жерден көтерілу биіктігіне.
E) көтерілу уақытына.
Дұрыс жауап: С

Көлемін сақтау және пішінін онай өзгертетін күй
A) тек газ.
B) тек сұйық.
C) тек қатты дене.
D) сұйық пен газ.
E) қатты дене мен газ.
Дұрыс жауап: В

Тұрақты көлемімен нақты пішіні болмайтын күй:
A) тек газ.
B) тек сұйық.
C) тек қатты дене.
D) сұйық пен газ.
E) қатты дене мен газ.
Дұрыс жауап: А

Рычагтың ұзын иініне 2,5 кН күш түсіріп, рычагтың қысқа иініне ілулі тұрған массасы 1 т жүкті көтереді. Жүкті 0,8 м биіктікке көтергенде,күш түсірілген нүкте 4 м биіктікке түсті.Рычагтың ПӘК-і. (g = 10 )
A) 40 %.
B) 60 %.
C) 80 %.
D) 70 %.
E) 50 %.
Дұрыс жауап: С

Көлбеу жазықтық көмегімен жүкті көтерген кездегі пайдалы жұмыс 800 Дж, ал толық жұмыс 1000 Дж. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-і.
A) 0,8 %.
B) 12,5 %.
C) 80 %.
D) 1,25 %.
E) 40 %.
Дұрыс жауап: С

Көлбеу жазықтық көмегімен жүкті белгілі бір биіктікке көтереді. Егер үйкеліс болмаса,онда көлбеу жазықтықтың ПӘК-і.
A) 75 %.
B) 0.
C) 0,5 %.
D) 100 %.
E) 50 %.
Дұрыс жауап: D

Рычаг иіндері ℓ1 = 60 см, ℓ2 = 240 см. Осы рычагтың көмегімен массасы
m = 240 кг тасты көтеру үшін үлкен иіндікке түсірілген күш (g = 10 Н/кг)
A) 0,2 кН.
B) 0,3 кН.
C) 0,6 кН.
D) 0,8 кН.
E) 0,75 кН.
Дұрыс жауап: С