Мазмұны:

Функцияның анықтамасы. Функцияның анықталу және өзгеру
Бір айнымалысы бар сызықтық функция
Тригонометриялық функция
Көрсеткіштік функция
Логарифмдік функция
Дәрежелі функция. Бүтін және бөлшек көрсеткіші бар дәрежелі функция
Кері функциялар
Функцияның жұптығы, тақтығы, периодтығы
Аралас есептер