Мазмұны:

Функцияның кризистік нүктелері. Функцияның нөлдік нүктелері.
Функцияның экстремумдары. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәні.
Аралас есептер
Функцияны зерттеуге туындының қолданылуы