Геометриялық прогрессия.

Егер в2 = 3, в5 = 81 болса, геометриялық прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз:
A) 0
B) -1
C) 2
D) 1
E) -2
{Правильный ответ}= D

Егер в1 = -2, в6 = — 486 тең болса, геометриялық прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) -728
B) -729
C) -828
D) 728
E) 828
{Правильный ответ}= А

Егер в1 = 4, q = тең болса, геометриялық прогрессияның жетінші мүшесін табыңыз:
A) 8
B)
C) 32
D) 16
E)
{Правильный ответ}= Е

Геометриялық прогрессия берілген: 2; 6; 18 … Оның сегізінші мүшесін табыңыз:
A) 2376
B) 4474
C) 2476
D) 4374
E) 2378
{Правильный ответ}= Д

Геометриялық прогрессияда: 3; -6; … болса, оның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) -61
B) -63
C) -126
D) 63
E) 126
{Правильный ответ}= В

Геометриялық прогрессияда: в1 = -4, q = 3 болса, оның алғашқы жеті мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) — 4372
B) — 4378
C) — 4272
D) — 4376
E) — 4278
{Правильный ответ}= А

Егер S8 = ; q = 2 тең болса, геометриялық прогрессиясының бірінші мүшесін табыңыз:
A) 192
B)
C)
D) 64
E)
{Правильный ответ}= С

Геометриялық прогрессияда: в4 =5, в6 = 20 болса, оның бірінші және бесінші мүшесінің табыңыз:
A) 6; 30 ;
B) -6; -30 ;
C) 10; ; немесе -10; — ;
D) 6; 8; немесе -6; -8;
E) 5; 30;
{Правильный ответ}= С

2, 6, 18… геометриялық прогрессия берілген. 162 саны тізбектің несінші мүшесі
A) 4
B) 6
C) 2
D) 8
E) 5
{Правильный ответ}= Е

Геометриялық прогрессияда: в5 = -6, в7 = -54 болса, оның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз:

A) — ;
B) –62; 13
C) –80; 16
D) — ; —
E) -38
{Правильный ответ}= А

Геометриялық прогрессияда: q = 2, S7 = 635 болса, осы прогрессияның алтыншы мүшесін табыңыз:
A) 320
B) 80
C) 640
D) 560
E) 160
{Правильный ответ}= Е

в1 = 2, S3 = 26 өспелі геометриялық прогрессиясының төртінші мүшесін табыңыз:
A) 32
B) 56
C) 162
D) 48
E) 54
{Правильный ответ}= Е

Геометриялық прогрессияда: b1= болса, прогрессияның алтыншы мүшесі
A)
B)
C)
D)
E)
{Правильный ответ}=B

Геометриялық прогрессияда: 10, 20, 40… болса, осы прогрессияның алғашқы он мүшесінің қосындысы
A) 10230
B) 10232
C) 10231
D) 10235
E) 10233
{Правильный ответ}= А

Геометриялық прогрессияда: в3 = 4, в4 = 8 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесі
A) 2; 4; 6; 8; 10
B) 1; 2; 4; 8; 16
C) 1; 3; 5; 7; 9
D) 2; 5; 8; 11; 14
E) 1; 2; -2; -1; 0
{Правильный ответ}= В

Геометриялық прогрессияда: в2 – в1 = -4, в3 – в1 = 8 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысы
A) 2
B) 0
C) -20
D) 30
E) 61
{Правильный ответ}= Е

Есептеңіз:
A) 310
B) 3
C) 32
D) 0,5
E) 0
{Правильный ответ}= D

Геометриялық прогрессияда: b1= – ; b2= болса, осы прогрессияның бесінші мүшесі
A) 13
B) 40,5
C) –13,5
D) –
E)
{Правильный ответ}=C

Геометриялық прогрессияда: S2 = 4 и S3 = 13 болса, S5,мәні
A) 121
B)
C) 16; 121
D) 121 и 18
E) 121 и
{Правильный ответ}= Е

Геометриялық прогрессияда: в1 = 12, S3 = 372 болса, в3 және q мәндері
A) q = 5, в3 = 240 ;
B) q = 5, в3 = 300; немесе q = -6, в3 = 432
C) q = -6, в3 = 441;
D) q = 5, в3 = 200; немесе q = -6, в3 = 432
E) q = 5, в3 = 300;
{Правильный ответ}= В

Геометриялық прогрессияда: b1=2, q=3 болса, b5-ті табыңыз:
A) 160
B) 162
C) 163
D) 260
E) 161
{Правильный ответ}=B

Геометриялық прогрессияда: b1=1, q=2 болса, b4-ті табыңыз:
A) 9
B) 18
C) 8
D) 19
E) 20
{Правильный ответ}=C

Геометриялық прогрессияда: b1=4; q=1 болса, b10-ды табыңыз:
B) 4
C) 24
D) 34
E) 30
{Правильный ответ}=B

Геометриялық прогрессияда: b1=3 q=2, болса, b3-ті табыңыз:
A) 22
B) 20
C) 12
D) 32
E) 42
{Правильный ответ}=C

Геометриялық прогрессияда: b1=72 ; b3=8 болса, еселік q-ді табыңыз:
A) 9
B) 3
C)
D) –
E)
{Правильный ответ}=E

Геометриялық прогрессияда: b1=36 , b3=9 болса, еселік q-ді табыңыз:
A) 2
B)
C)
D)
E) 4
{Правильный ответ}=D

Геометриялық прогрессияда: b1=0,4 және b2=1,2 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) 18,8
B) 80,2
C) 48,4
D) 39,6
E) 20,3
{Правильный ответ}=C

Геометриялық прогрессияда: b1= –0,3; b2= –0,6 болса, оның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз:
A) –9,3
B) 6,3
C) 3,2
D) –18,9
E) –5,1
{Правильный ответ}=D