MS-DOS операциялық жүйесі Norton Commander программалық қабықшасы операциялық жүйелер түрлері.

Операциялық жүйе түсінігі. Негізгі ұғымдар мен белгілеулер. Файлдар туралы түсінік. Файлдар каталогы. Файлдар маршруты. MS-DOS операциялық жүйесінің құрылымы. Ішкі және сыртқы командалар. Norton Commander бағдарламасымен жұмыс. Norton Commander менюі. Командалар және олардың қызметтері. Мәтіндік файл құру. Тақталармен жұмыс. Windows операциялық жүйесі. Оның негізгі ұғымдары. Терезе, жарлық, бума. Windows жүйесінің анықтамалық жүйесімен жұмыс. Сілтеуіш терезесі. Блокнот. Калькулятор. Қарапайым және инженерлік калькулятор. WORD PAD мәтіндік редакторы. PAINT графикалық редакторы. Программа терезесі. Аспаптар. Геометриялық фигуралар.

Зертханалық жұмыс№3 (2 сағат)

MS-DOS операциялық жүйесімен жұмыс. Ішкі және сыртқы командалармен жұмыс. Каталог құру. Мәтіндік файл құру. Тақталармен жұмыс. Каталог және файлдармен жұмыс. Мәтіндік файл құру. Функцияналдық пернелер. Windows операциялық жүйесімен жұмыс. Жұмыс столымен жұмыс. Бума және жарлық құру, көшіру, жою. Терезелермен жұмыс. Сілтеуіш терезесімен жұмыс. Windows операциялық жүйесінің анықтама жүйесін қолдану. Мәтіндік бағдарламалармен жұмыс. Калькулятор мүмкіндігін пайдалану. PAINT графикалық редакторын пайдаланып сурет салу.

Негізгі әдебиеттер (Тапсырмалар келтірілген ):
3. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б. «Информатикадан 30 сабақ».
4. Симонович С.В. «Информатика» базовый курс.
Қосымша әдебиеттер:
1. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. «Общая информатика» Инфорком- Пресс, 1998г.
2. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. «Специальная информатика» Инфорком-Пресс, 1999г.

Бақылау сұрақтары №3:
1. Файл дегеніміз не?
2. Каталог дегеніміз не?
3. Файл маршруты дегеніміз не?
4. MS-DOS опреациялық жүйесінің бөліктері және олардың қызметі?
5. MS-DOS опреациялық жүйесінің ішкі командаларын және олардың қызметін айтып беріңіз.
6. MS-DOS опреациялық жүйесінің сыртқы командаларын және олардың қызметін айтып беріңіз.
7. Мәтіндік файлды қалай құрады?
8. DIR/W, DIR/P, DIR/ командаларының қызметін түсіндіріңіз.
9. Norton Commander бағдарламасын қосу?
10. Тақталар туралы айтып беріңіз?
11. Norton Commander менюі және командалары?
12. Мәтіндік файл құру жолы
13. Тақталарды басқару қандай пернелер көмегімен жүзеге асады?
14. Тақтадағы ақпаратты ат бойынша реттеу жолы
15. Тақтадағы ақпаратты мөлшері бойынша реттеу жолы
16. Windows операциялық жүйесі дегеніміз не?
17. Windows операциялық жүйесінің қандай түрлерін білесіз?
18. Windows операциялық жүйесінің негізгі ұғымдары қандай, оларды айтып беріңіз.
19. «Тышқан» қол тетігі туралы не айта аласыз.
20. Windows операциялық жүйесінің негізгі технологиялық ерекшеліктерін айтыңыз.
21. Windows операциялық жүйесіндегі компьютерді өшіру және іске қосу әрекеттерін атап беріңіз.
22. Блокнот бағдарламасы туралы айтып беріңіз.
23. Калькулятор бағдарламасын қосу жолы.
24. Калькулятордың екі түрі туралы айтып беріңіз.
1. PAINT графикалық редакторын қосу жолы?
2. PAINT графикалық редакторының терезесі туралы айтып беріңіз?
3. PAINT графикалық редакторының аспаптары қандай?
4. Геометриялық фигураларды салу және оларды бояу.
5. PAINT графикалық редакторында мәтінді енгізу.

Әдебиеттер:
1. Берлинер Э.Ь., Глазырина Т.Б., Глазырина Э.Б. Office 2000, М. Издательство «Бином», 2000г.
2. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л. «Основы информатики» учебное пособие.М., Филин, 1998г.
3. Информатика. Учебник под ред. проф. Н.В. Макаровой, Финансы и статистика, 2001г.
4. Н.В. Макаров «Информатика». Практикум по технологии работы на компьютере., Финансы и статистика, 2001г.
5. Балапанов Е.К., Бөрібаев Б., Даулетқулов А., «Информатикадан 30 сабақ» Алматы, 1999ж.
6. Каймин В.А., Питеркин В.М., Уртминцев А.Г. «Информатика». Учебное пособие, 1998г.