Натурал, бүтін, бөлшек, ондық бөлшек, рационал және иррационал сандар.

Мазмұны:

1. Рационал бөлшектерге амалдар қолдану.
2. Жай бөлшектерге амалдар қолдану.
3. Ондық бөлшектерге амалдар қолдану.
4. Периодты бөлшектер.
5. Оң және теріс сандарға амалдар қолдану. Модуль.
6. Дәреже, теріс көрсеткіштік дәрежелерге амалдар қолдану.
7. Рационал және иррационал сандарға амалдар қолдану.
8. Ең үлкен ортақ бөлгіш. Құрама және жай сандар. Ең кіші ортақ еселік.
9. Аралас есептер.