Пропорция.

Мазмұны:

Пропорцияға байланысты теңдеулерді шешу
Тура пропорцияналдық
Кері пропорционалдық
Санды бөліктерге бөлу
Аралас есептер