Сан есімнің түрлері.

1. Сан есім мағынасына қарй бөліну санын көрсетіңіз. Д) 6.
2.Есептік сан есімді көрсетіңіз. А) Жүз.
3. Реттік сан есімді көрсетіңіз. С) Бірінші.
4. Жинақтық сан есімді көрсетіңіз А) Екеу.
5. Топтау сан есімін көрсетіңіз. Д) Жиырма бестен.
6. Болжалдық сан есімді табыңыз. С) Сегіздерде.
7. Бөлшектік сан есімді көрсетіңіз. В) Екіден бір.
8. Жинақтық сан есімнің жасалу жолын табыңыз. С) -ау, -еу жұрнағы арқылы.
9. Сөйлемдегі сан есімнің мағыналық түрін ажыратыңыз.
Қазақстандағы тұңғыш жоғарғы оқу орны 1928 жылы ашылған. С) Реттік.
10. Жұмбақтан сан есімнің мағыналық түрін ажыратыңыз.
Үш қазық, екі желі, тоғыз ноқта
Теңселіп, тербеледі адам соқса. Д) Есептік.
11. Сөйлемнен сан есімнің мағыналық түрін ажыратыңыз.
Кешкі сағат бес-алтыларда жұмысмызды бітірдік. В) Болжалдық. А) Тұз.
13. Сан есімді лайықты сөзімен тіркестіріңіз.
Бір қайнатамын….. А) шай
14. Сан есімнің сұрақтарын белгілеңіз. А) Қанша? Неше?
15. Жинақтық сан есімдерін белгілеңіз. В) Біреу,жетеу.
16. Күрделі сан есімдерді белгілеңіз. Д) Он бес, бір жүз отыз.
17. Дара сан есімді анықтаңыз. В) Тоғыз.
18. Сан есім нені білдіретінін анықтаңыз. С) Заттың түрін.
19. Сан есімнің сұрағын анықтаңыз. С) Нешеу?
20. Қосарлану арқылы жасалған топтау сан месімін табыңыз. А) Он-оннан.
21. Дара сан есімді табыңыз. А) Жиырма.
22. Күрделі сан есімді анықтаңыз. А) тоғыз жүз елу.
24. Жинақтық сан есімді анықтаңыз. А) Үшеу.
25. Болжалдық сан есімді анықтыңыз. А) Отыз шақты.
26. Топтау сан есімін белгілеңіз. А) Бес-бестен.
27. Топтау сан есімді көрсетіңіз. А) Үш-үштен.
28. Бөлшектік сан есімді белгілеңіз. Е) Бес бүтін оннан екі.
29. Сан есімді табыңыз. Д) Екі мың төрт.
30. Сан есімді табыңыз. В) Елуінші.
31. «Қырықтарда» — сан есімнің қай мағыналық түрі екенін белгілеңіз. Д) Болжалдық.
32. «Он төрт» — сан есімнің қай мағыналық түрі екенін белгілеңіз. Д) Есептік.
33. «Тоғызыншы» — сан есімнің қай мағыналық түрі екенін белгілеңіз. В) Реттік.
34. «Екі-екіден» сан есімнің қай мағыналық түрі екенін белгілеңіз. С) Есептік.
35. Дара сан есімді табыңыз. А) Жүзінші.
36. Күрделі сан есімді көрсетіңіз. С) Үштен екі.
37. Сан есім мағыналарына қарай нешеге бөлінетінін, табыңыз. С) 6.
38. Есептік сан есімнің сұрағын табыңыз. В) Неше?
39. Есептік сан есімді көрсетіңіз. В) мың.
40. Реттік сан есімнің жұрнағын көрсетіңіз. Е) – ыншы.
41. Реттік сан есімді табыңыз. Е) Отызыншы.
42. Реттік сан есімнің сұрағын табыңыз. А) Нешінші?
43. Жинақтық сан есімнің сұрағын табыңыз. Д) Нешеу?
44. Жинақтық сан есімді табыңыз. А) Бесеу.
45. Жинақтық сан есімнің жұрнақтарын табыңыз. А) -ау, -еу.
46. Болжалдық сан есімді табыңыз. С) Жетпістей.
47. Болжалдық сан есімді табыңыз. А) Жүз шамалы.
48. Болжалдық сан есімнің жұрнағын табыңыз. С) -дай, дей.
49. Топтау сан есімді табыңыз. В)
50. Топтау сан есімді табыңыз. А) Екіден.
51. Бөлшектік сан есімді көрсетіңіз. А) Үш ширек.
52. Бөлшектік сан есімді анықтаңыз. А) Үштің бірі.
53. Бөлшектік сан есімді табыңыз. Е) Екі жарым.
54. Жинақтық сан есімді белгілеңіз. В) Жетеу.
55. Дұрыс жазылуын көрсетіңіз. А) ІІ том.
56. Сан есімнің мағынасына қарай түрлі белгілеңіз. С) 6.
57. Болжалдық сан есімнің жұрнағын белгілеңіз. А) –даған, — деген, – дей, — тай.
58. Топтау ман есімнің сұрағын табыңыз. Д) Қаншадан? Нешеден?
59. Бөлшектік сан есімді табыңыз. В) Төрт жарым.
60. Жетіге дейін саналатын сан есім түрін табыңыз. Д) Жинақтық.
61. Сөздердің тіркесуі арқылы жасалатын сан есім түрін көрсетіңіз А) Күрделі.
62. Тіркесу арқылы жасалатын сан есім түрін көрсетіңіз. Е) Бестен бір.
63. Сан есім түрін анықтаңыз.
Атадан алтау,
Анадан төртеу
Жалғыздық көрер жерім жоқ. С) Жинақтық.
64. Оң оқыса да, теріс оқыса да бірдей сан есімнің мағыналық түрін көрсетіңіз.
Қырық – беске бөлінеді. С) Есептік.
65. «Сыңар» сөзінің қай сан есіммен синонимдес екенін көрсетіңіз. В) 1.
66. Жалғыз, жалқы сөзімен синонимдес сан есім түрінің атауын табыңыз. Д) Есептік.
67. Күрделі сөзді табыңыз. А) Жиырма бес.
68. Сан есімді тіркесті табыңыз. С) Он шақты адам.
69. Есептік сан есімді көрсетіңіз. Д) Жиырма бес.
70. Реттік сан есімді табыңыз. В) Жүз он екінші.
71. Жинақтық сан есімді табыңыз. В) жетеу.
72. Топтау сан есімді табыңыз. В)
73. Бөлшектік сан есімді табыңыз. А) Төрттен бес.
74. Дара сан есімді көрсетіңіз. С) Жеті, екі.
75. Дара сан есімді көрсетіңіз. Д) Жетеу, он.
76. Күрделі сан есімді көрсетіңіз. А) Он төрт.
77. Есептік сан есімді көрсетіңіз. Е) Тоқсан.
78. Реттік сан есімді көрсетіңіз. С) Он бірінші.
79. Жинақтық сан есімді көрсетіңіз. Е) Алтау, біреу.
80. Болжалдық сан есімді көрсетіңіз. Д) Елудей, ондай.
81. Бөлшектік сан есімді көрсетіңіз. Д) Оннан бес, екіден бір.
82. Болжалдық сан есімді табыңыз. С) Жүздеген.
83. Топтау сан есімді табыңыз. С) Бес-бестен.
85. Жинақтық сан есімді көрсетіңіз. С) Үшеу.
86. Жинақтық сан есімге тән жұрнақты табыңыз. Е) –ау, -еу.
87. Болжалдық сан есімді көрсетіңіз. В) 10 шақты.
88. Бөлшектік сан есімдердің жасалу жолы көрсетіңіз. А)
89. Күрделі сан есімді көрсетіңіз. А) Бес-алты, үш-төрт.
90. Болжалдық сан есімді табыңыз. Е) Мыңдаған.
91. Бөлшектік сан есімді табыңыз. А) Онан бір, үш ширек.
92. Есептік сан есімді көрсетіңіз. С) Қырық.
93. Реттік сан есімді көрсетіңіз. С) Бірінші , бесінші.
94. Күрделі сөзді табыңыз. А) Отыз бестерге жуық.
95. Күрделі сөзді табыңыз. А) Миллионнның жартысы.
96. Күрделі сөзді табыңыз. В) Екі мың тоғыз жүз.
97. Күрделі сөзді табыңыз. А) Бес жүз мың.
98. Күрделі сөзді табыңыз. Д) Жүзден отыз бес.
99. Күрделі сан есміді көосетіңіз. В) Жиырма бірлерде.

Похожие файлы

Комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход