Шеңбер мен дөңгелек.

Мазмұны:

Шеңбердің центрі, хордасы, диаметрі, радиусы
Шеңбердің ұзындығы, шеңбердің доғасының ұзындығы
Бұрыштың радиандық өлшемі
Аралас есептер