Шылау

1. Шылауды табыңыз.Д) Сайын.
2. Көмектес септігін тіркесетін септеулік шылауды табыңыз.С) Бірге.
3. Септеулік шылауды табыңыз.В) Арқылы.
4. Сұраулық демеулікті табыңыз.Е) ба.
5. Нақтылау мәнді демеулікті табыңыз.Д) қой
6. Шылаулардың мәні мен қызметіне қарай бөлінуін табыңыз.Е) Септеулік, сұраулық,жалғаулық.
7. Септеулік шылау қатарын табыңыз.Д) арқылы, қарай, бірге.
8. Көмектес септіктегі сөзбен тіркесетін септеулік шылауды анықтаңыз.С) бірге.
9. Берілген сөйлемдегі шылаулардың мағыналық түрін анықтаңыз.Е) Жалғаулық шылау.
10. Шылауы бар сөйлемді анықтаңыз.В) Жақанды көрдің (бе).
11. Шылауы бар сөйлемді анықтаңыз.Д) Сабақ басталды(ма)
12 Септеулік шылауды табыңыз.Е) Дайындық жұмысын жүргізу үшін арнайы топ құрылды.
13. Септеулік шылауды табыңыз.В) Колхоз үшін балық аулау маңыздырақ қой.
14. Шылауды табыңыз.А) Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.
15. Шылауды табыңыз.С) Не Көкше, не оның балапан таулары, не көгілдір еш уақытта Асқарды тойғызған емес.
16. Септеулік шылауды табыңыз.Д) Қарай.
17. Шылауға байланысты дұрыс қойылған тыныс белгіні анықтаңыз.А) Сен-ақ көрдім-ау көресінді.
18. Шылауы бар сөзді анықтың С) Түсірмекпісің.
19. Септеулік шылауды көрсетіңізЕ) Тек апасы түннен бері қатты мазасызданып, тынышы кетіп жүр.
20. Септеулік шылауды табыңыз.С) соң, қарай, туралы.
21. Атау септігііндегі сөзбен тіркесіп келетін септеулікті көрсетіңіз.А) Шамалы, үшін, туралы.
22. Барыс септігіндегі сөзбен тіркесетін септікті көрсетіңізЕ) Дейін, таман,қарай.
23. Шығыс септігіндегі сөзбен тіркесетін септікті көрсетіңіз.Е) кейін,соң,гөрі.
24. Қате жазылған шылауды анықтаңыз.С) Мынау мыспа, жезбе?
25. Септеулік шылауды сөйлемді табыңыз.С) Сенен кейін барамын.
26. Септеулік шылауды табыңыз.Д) Әнмен бірге көңілді күлкілер де естілді.
27. Шылаудың дұрыс жазылған нұсқасын көрсетіңіз.А) Астанада көрікті де, әсем үйлер көп.
28. Шылаулар мағанасына, тұлғысына, қызметіне қарай қалай бөлінеді,табыңыз.Е) Септеулік, демеулік, жалғаулық.
29. Шылау сөздер білдіретін мәні мен сөйлемде атқаратын қызметіне қарай нешеге бөлінеді,көрсетіңіз.В) 3.
30. Шылауды табыңыз.Д) жиналыстан кейін.
31. «Дейін, шейін,таман» шылаудың қай түрі екенін белгілеңіз.Д) Септеулік.
32. «Жуық,әрі, бері,бұрын» шылаудың қай түрі екенін белгілеңі Д) Септеулік.
33. «Гөрі, үшін, сайын» шылаудың қай түрі екенін белгілеңіз.Е) Септеулік.
34. «Туралы, жайында, сияқты» шылаудың қай түрі екенін белгілеңіз.Е) Септеулік.
35. Септеулік шылау қатарын табыңыз.С) Дейін,сияқты.
36. Шылау сөздер қатарын табыңыз.А) Үшін, және, ғана,түгіл.
37. Шылау сөздер қатарын табыңыз.В) Арқылы, дейін, туралы,ғана.
38. Шылау сөздер қатарын табыңыз.Д) Алайда ,егер, сайын,арқылы.
39. Шылау сөздер қатарын табыңыз.А) Тәрізді, дейін,қабат,соң.
40. Шылау сөздер қатарын табыңыз.В) Өйткені, егер де, ьіресе,, мен, бен.
41. Атау септіктегі сөздермен тіркесетін септеулік шылауларды көрсетіңіз.В) Арқылы, жайында, жөнінде.
42. Барыс септігіндегі сөздермен тіркесетін шылауларды табыңыз.Е) Деін, шейін,таман, қарай.
43. Шығыс септіктегі сөздермен тіркесетін септеулік шылауларды табыңыз.Д) Кейін, соң, гөрі, әрі,бері.
44. Көмектес септіктегі сөздермен тіркесетін септеулік шылауларды табыңыз.С) Қатар, бірге, қабат.
45. Шылаушы сөз қызметін белгілеңіз.Д) Бастауыш.
46. Шылаулы сөз- сөйлемнің қандй екенін көрсетіңіз.Д)
47. Септеулік шылаумен тіркесіп тұрған сөзді көрсетіңіз.А) Көлге таман.
48. Септеулік шылаумен байланысып тұрғңан тіркесті көрсетіңіз.А) Жиналыстан кейін.
49. Көмектес септігіндегі сөзбен тіркесіп тұрған шылауды көрсетіңіз.В) Көбейтумен қатар.
50. Батыс септігіндегі сөзбен тіркесіп тұрған шылауды көрсетіңізЕ) Саған дейін.
51. Септеулік шылауды табыңыз.Д) Соң.
52. Септеулік шылауды ажыратыңыз.А) Шейін.
53. Шылау сөзді табыңыз.С) Бірақ.
54. Шылау бар сөйлемді табыңыз.А) Мейрам әлдекімге телефон арқылы әмір етті.
55. Септеулік шылаумен тіркесіп тұрған сөзді көрсетіңіз. А) Сенен бұрын.
56. Көмектес септігіндегі сөзбен тіркесіп тұрған шылауды көрсетіңіз.А) Тумен бірге.
57. Батыс септігіндегі сөзбен тіркесіп тұрған шылауды көрсетіңіз.В) Үйге қарай.
58. Шылауды көрсетіңіз.Е) Да,де,сияқты.
59. Септеулік шылауды көрсетіңіз. В) Бұдан кейін қарсыласудан ештеңе өнбейді.
60. Септеулік шылауды көрсетіңіз.В) Біраз жер жүргеннен кейін демалдық.
61. Септеулік шылады көрсетіңіз.А) Бұрын көрген таныс тәрізді жаныңды билеп әкетеді.
62. Септеулік шылауды көрсетіңіз.Е) Өмір бір орында тұрмайды,онымен бірге ілесу керек.
63. Септеулік шылауды көрсетіңіз.Д) Тибалық мұз астынан сыртқа шыққан соң, жағаға ұмтылды.
64. Септеулік шылауды көрсетіңіз.Е) Сағат сайын.
65. Септеулік шылауды көрсетіңіз.Е) Төмен қарай.
66. Септеулік шылауды көрсетіңіз.Е) Жұмыстан бұрын сенімен кездесу қиын боп кетті.
67. Септеулік шылаулы сөйлемді көрсетіңіз.Д) Полк командирі кеткен соң пулеметшінің қасына барды.
68. Толық мағанасы жоқ, сөйлем мүшесі бола алмайтын сөздерді анықтаңыз.Д) Шылау.
69. Кейде түбірмен бірге жазылатын шылауды көрсетіңіз.В) ма.ме.
70. Болымсыздық демеулік шылауды көрсетіңізА) Түгіл,тұрмақ.
71. «Секілді», «сияқты» шылаулардың түрін анықтаңыз.С) Септеулік шылау.
72. Одағай құрамындағы шылауды табыңыз.Д) Ойпырмай.
73. «Таман», «тарта»шылауы қандай септіктердегі сөзді меңгереді, көрсетіңіз.С) Барыс септік.
74. «Соң», «бұрын» шылауын меңгеретін септікті табыңызВ) Шығыс септік
75. «Сықылды», «секілді», «турасында» деген шылаулардың алдында қай септіктегі сөз тұрады, көрсетіңіз.С) Атау септік.
76. «Сайран, үшін»- шылауларының алдындағы сөз қай септікте тұратынын көрсетіңіз.Д) Атау.
77. «Бері», «гөрі» шылаулары алдындағы сөздің қай септікте тұруын керек етеді, дұрысын көрсетіңіз.А) Шығыс.
78. «Әрі», «гөрі», «соң» шылаулары алдындағы сөз қай септікте тұрады, дұрысын белгілеңіз. В) Шығыс.
79. «Қатар», «бірге» шылаулары қай септіктен соң келеді, табыңыз.А) Көмектес.
80. «Мыс», «міс»- шылауларының мағанасын анықтаңыз.С) Болжалдық.

Похожие файлы

Комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход