Синтаксис – герктің сөзі: құру, біріктіру деген мағынаны білдіреді. Ол сөз тіркесін, сөйлемді және оның түрлерін зерттейді. Қазақ тілі синтаксисі үш саладан тұрады:

1. Сөз тіркесі синтаксисі.
2. Жай сөйлем синтаксисі
3. Құрмалас сөйлем синтаксисі.