Түбірдің түрлері.

Қазақ тілінің сөз құрамы неден тұратынын белгілеңіз.
А) Түбір мен қосымшадан.
В) Жұрнақ пен жалғаудан.
С) Тек жұрнақ пен түбірден.
D) Тек түбір мен жалғаудан.
Е) Тек түбірден.
Дұрыс жауап: А

Түбірдің түрлерін көрсетіңіз.
А) Жұрнақ пен жалғау.
В) Негізгі және туынды түбір.
С) Түбір және қосымша.
D) Жалғау және түбір.
Е) Дара және күрделі.
Дұрыс жауап: В

Қандай түбір екенін анықтаңыз.
Сыйлық.
А) Туынды түбір.
В) Негізгі түбір.
С) Түбірлес сөз.
D) Қыстырма сөз.
Е) Қос түбірлі сөз.
Дұрыс жауап: А

Туынды түбірдің анықтамасын көрсетіңіз.
А) Жұрнақ пен жалғаудың тіркесуі арқылы жасалған түбір.
В) Түбір мен қосымшадан құралған сөз.
С) Негізгі түбірге сөз тудырушы жұрнақтардың жалғануы арқылы жасалады.
D) Сөздің бөлшектенбейтін бөлігі.
Е) Екі түбірдің қосылуы арқылы жасалады.
Дұрыс жауап: С

Біл, өнер, сурет сөздерінен туынды түбір жасауға болатын жұрнақтарды табыңыз.
А) -ша, -ім, -гіш.
В) -ғыш, -гіш, -шы.
С) -шы, -ып, -іп.
D) -лы, -лі, -гіш, -ғыш.
Е) -ім, -лі, -ші.
Дұрыс жауап: Е

Сөздің орысша баламасын анықтаңыз.
Жұрнақ.
А) Корень.
В) Суффикс.
С) Окончание.
D) Производный.
Е) Непроизводный.
Дұрыс жауап: В

Сөздің орысша баламасын анықтаңыз.
Түбір.
А) Корень.
В) Непроизводный.
С) Окончание.
D) Производный.
Е) Суффикс.
Дұрыс жауап: А

Сөздің орысша баламасын анықтаңыз.
Туынды түбір.
А) Корень.
В) Непроизводный.
С) Окончание.
D) Производный корень.
Е) Суффикс.
Дұрыс жауап: D

Сөздерден тиісті жұрнақтар арқылы туынды түбір жасаңыз.
Оқу, ас, егіс.
А) -шы, -ып, -іп.
В) -лық, -лы, -лі.
С) -шы, -тық, -тік.
D) -ғыз, -гіз, гіш.
Е) -ып, -іп, -ғыш.
Дұрыс жауап: С

Сөздерден туынды түбірді анықтаңыз.
А) Бақ, бұлттар.
В) Жапырақ.
С) Жеміске.
D) Жидектер.
Е) Күздік, астық.
Дұрыс жауап: Е

Жұрнақтарды анықтаңыз.
-Ыншы, -інші, -ншы, -нші.
А) Зат есім жасаушы жұрнақ.
В) Зат есімнен туынды сын есім жасаушы жұрнақ.
С) Етістіктен сын есім тудырушы жұрнақ.
D) Реттік сан есімнің жұрнағы.
Е) Көсемшенің жұрнағы
{Правильный ответ} =D

Жұрнақтардың түрін анықтаңыз.
-ма, -ме, -па, -пе.
А) Зат есім жасаушы жұрнақтар.
В) Зат есімнен туынды сын есім жасаушы жұрнақтар.
С) Етістіктен сын есім тудырушы жұрнақтар.
D) Реттік сан есімнің жұрнақтары.
Е) Болымсыз етістіктің жұрнақтары.
Дұрыс жауап: Е

Түбірлес сөздер қатарын белгілеңіз.
А) Жастық, жаса.
В) Асан, астық.
С) Басшы, бастық.
D) Ілгіш, ілгері.
Е) Дара, дария.
Дұрыс жауап: С
Түбір сөзді көрсетіңіз.
A) Қамқоршы.
B) Дәстүр.
C) Достық.
D) Басшы.
E) Мемлекеттік.
Дұрыс жауап: В

Түбір мен қосымшадан тұрған сөзді көрсетіңіз.
A) Қамқор.
B) Дәстүр.
C) Дос.
D) Басшылар.
E) Мемлекет.
Дұрыс жауап: D

Екі түбірден жасалған сөзді көрсетіңіз
A) Қамқор.
B) Ықшамаудан.
C) Достарым.
D) Басшылар.
E) Мемлекет.
Дұрыс жауап: В
Сөз тудырушы жұрнағы бар сөзді көрсетіңіз.
A) Келді.
B) Дайында.
C) Достық.
D) Баста.
E) Мемлекет.
Дұрыс жауап: С

Туынды сөзді көрсетіңіз.
A) Көкөністер.
B) Бұлттар.
C) Білім.
D) Айлар.
E) Мезгіл.
Дұрыс жауап: С

Негізгі түбірден тұрған сөзді көрсетіңіз.
A) Қамқоршы.
B) Дарын.
C) Достас.
D) Барлық.
E) Мемлекеттік.
Дұрыс жауап: В

Түбірлес сөздердің қатарын көрсетіңіз
A) Қамқор, қамқоршы, қамқорлық.
B) Күріш, күрес, күретамыр.
C) Ел, еліктеу, елік.
D) Бас, басқа, баспалдақ.
E) Жарыс, жарнама, жарылыс.
Дұрыс жауап: А

Түбірлес сөздер қатарын көрсетіңіз.
А) Жолдау, жомарт.
В) Өркен, өлім
С) Табиғат, табу.
D) Сынып, сын .
Е) Байлық, бай.
Дұрыс жауап: Е

Жұрнағы бар сөзді анықтаңыз.
А) Елім.
В) Еліміздің.
С) Елдік.
D) Елде.
Е) Елмен.
Дұрыс жауап: С

Жұрнағы бар сөзді анықтаңыз.
А) Мемлекетте.
В) Мемлекеттік.
С) Мемлекетім.
D) Мемлекеттің.
Е) Мемлекеті.
Дұрыс жауап: В

Туынды түбірі бар сөзді анықтаңыз.
A) Қадам.
B) Дойбы.
C) Достық.
D) Жаға.
E) Еңбек.
Дұрыс жауап: С
Туынды түбір сөзді анықтаңыз.
А) Мезгілді.
В) Күннен.
С) Көмек.
D) Айлар.
Е) Көмекші.
Дұрыс жауап: Е

Дара түбірді табыңыз.
А) Мәдениет сарайы.
В) ТМД.
С) Ата-ана.
D) Кестеде.
Е) Он бес.
Дұрыс жауап: D

Біріккен сөзді анықтаныз.
Талдықорған қаласы – Алматы облысының орталығы.
А) Талдықорған.
В) Қаласы.
С) Алматы.
D) Облысы.
Е) Орталығы.
Дұрыс жауап: А

Түбір сөздерді табыңыз.
А) Күйші, биші, өнері.
В) Өндірісі, саяси, зәулім.
С) Іні, аға, көке.
D) Әнші, суретші, қаржы.
Е) Бастық, құжат, төлем.
Дұрыс жауап: С

Күрделі сөзді анықтаңыз.
А) Сауықтыру.
В) Құрылыстар.
С) Ғимараттар.
D) Алыс-жақын.
Е) Мемлекеттік.
Дұрыс жауап: D
Жұрнақ арқылы жасалған сөзді анықтаңыз.
А) Қаланың.
В) Қалалық.
С) Қалалар.
D) Қалада.
Е) Қалаға.
Дұрыс жауап: В

Зат есім тудырушы жұрнақты табыңыз.
A) Өнерпаз.
B) Әдепті.
C) Тарихшы.
D) Бағалы.
E) Бақытты.
Дұрыс жауап: C

Туынды сөздер қатарын табыңыз.
A) Жақсылық, бөлім, оқулық.
B) Әнші, саласына, басшы.
C) Ақылмен, ұшқыш, доссың.
D) Қалашық, сыныбымыз, балам.
E) Емхана, ауылым, орманда.
Дұрыс жауап: A

Түбірлес сөздер қатарын анықтаңыз.
A) Дос, доп, долы.
B) Күн, ай, жыл.
C) Оқу, білім, ғылым.
D) Орындық, озат, орақ.
E) Біл, білім, білгіш.
Дұрыс жауап: E