Тұлғалық және мағыналық түрлері

1. Қималардың әр түрлері белгісін, мекенін, мезгілін, мақсатын т.б. сипаттарын білдіретін сөз табын көрсетіңіз.Е) Үстеу.
2. Үстеу мағанасына қарай неше түрге бөлінетінін табыңыз.Д). 7.
3. Мезгіл үстеуінің сұрағын табыңыз.С) Қашан? Қашаннан
4. Мекен үстеулі тіркесті табыңыз.А) Төмен түсті.
5. Қосарлану арқылы жасалынған үстеуді табыңыз.С) Емен-еркін.
6. Күшейткіш үстеулі тіркесті табыңыз.А) Тым биік.
7. Мекен үстеудің сұрағын табыңыз.Д) Қайда? Қайдан?
8. Мөлшер үстеуін табыңыз.С) Анағұрлым.
9. Мезгіл үстеуін табыңыз.Е) Жазда.
10. Мекен үстеуін табыңыз.С) Жоғары.
11. Сын-қимыл үстеуін табыңыз.Д) Балаша.
12. Күшейткіш үстеуді табыңыз.С)
13. Мезгіл үстеулі тіркесті көрсетіңіз.С) таңертең тұрды.
14. Үстеуден жасалып тұрған туынды үстеуді табыңыз.В) Соншалық.
15. Туынды үстеу сөйлемде қалай жасалған, көрсетіңіз.Жөнімен сөйлеген сөз орнын табар.Д) Көмектес септік түбірінің көнелуінен.
17. Күшейткіш үстеумен тіркесіп тұрған сөзді көрсетіңіз.Е) Әбден шаршау.
18. Мақсат үстеуді табыңыз.С). Қасақана.
19. Мақсат үстеулі тіркесті табыңыз.В) Әдейілеп келді.
20. Үстеу қатысқан тіркесті табыңыз.Е) Ұлпан биыл жетіде.
21. Сөздердің бірігуінен жасалған күрделі үстеуді табыңыз.С) Жаздыгүні.
22. Қосарлану арқылы жасалған үстеуді табыңыз.С) Күні-түні.
23. Мөлшер үстеудің сұрағын табыңыз.С) Қанша? Қаншама?
24. Мөлшер үстеулі тіркесті табыңыз.Д) Онша биік емес.
25. Сын-қимыл үстеулі тіркесті табыңыз.А) Бостан-бос жүрді.
26. Себеп-салдар үстеуінің сұрағын табыңыз.C) Не себепті? Неге?
27. Мақсат үстеулі тіркесті табыңыз.Д) Жорта айтты.
28. Үстеуден жасалып тұрған үстеуді табыңыз.В) Осыншалық.
29. Қосарланған күрделі үстеуді табыңыз.Е) Анда-санда.
30. Сөздердің қайталануы арқылы жасалған күрделі үстеуді табыңыз.С) Әрең-әрең.
31. Күшейткіш үстеуі бар сөйлемді табыңызД)
32. Мына сөздердің ішінен үстеуді табыңыз.Е) Бүгін, төмен, бекерге.
33. Іс-әрекеттің амал-тәсілін, мекенін, мезгілін, себебін, мақсатын, әр түрлі белгісін білдіретін сөз табын белгілеңіз.
34. Негізгі үстеуді табыңыз.В) Тез.
35. Кейбір септік жалғауларының түбірге сіңісіп, көнеленуі арқылы жасалған үстеу қандай үстеу болатынын белгілеңіз.С) Туынды үстеу.
36. Барыс септіктің көнелуінен қалыптасқан үстеуді белгілеңіз.Е) Босқа.
37. Жатыс септіктің көнелуінен қалыптасқан үстеуді белгілеңіз.В) Баяғыда.
38. Шығыс септіктің көнелуінен қалыптасқан үстеуді белгілеңіз.С) Шалқасынан.
39. Көмектес септіктің көнелуінен қалыптасқан үстеуді белгілеңіз.А) Кезекпен.
40. «Ендігәрі» сөзіқалай жасалған үстеу екенін белгілеңіз.А) Сөздердің бірігуі.
41.Туынды үстеу жасалмайтын жұрнақты белгілеңіз.А) -қан, -ған.
42. Сөздердің тіркесуі арқылы жасалған үстеуді белгілеңіз.А) ала жаздай.
43. Сөздердің қайталану арқылы жасалған үстеуді белгілеңіз.Д) Енді-енді.
44. Негізгі үстеуді белгілеңіз.Е) Қазір.
45. Құн (ұзаққа) үстеуі қалай жасалатынын белгілеңіз.В) Тіркесуі арқылы.
46. Үстеудің қандай сөйлем мүшесі екенін белгілеңіз.С) Анықтауыш.
47. Үстеу қандай мағынаны білдіріп тұрған белгілеңіз.С) Себебін.
48. Тіркесу арқылы жасалған үстеуді көрсетіңіз.А) Ертеден қара кешке.
49. Мезгіл үстеу қандай сұраққа жауап беретінін белгілеңіз.Д) Қашан? Қашаннан?
50. Мезгіл үстеуді белгілеңіз.А) Күні-түні.
51. Негізгі үстеуге жалғанатын сын есім шырайының жұрнақтарын көрсетіңіз.В) -лау, -леу, -дау, -деу, -тау, -теу.
52. Туынды үстеу тудыратын жұрнақтарды белгілеңіз.Е) –шы, -ші.
53. Барыс септіктің көнелуінен қалыптасқан үстеуді көрсетіңіз.Д) Зорға.
54.Шығыс септіктің кенелуінен қалыптасқан үстеуді көрсетіңіз.А)
55. Көмектес септіктің көнелуінен қалыптасқан үстеуді көрсетіңіз.В) Кезекпен.
56. Сөздердің бірігуінен жасалған үстеуді көрсетіңіз.С) Бүгін.
57. Сөздердің қосарлануы арқылы жасалған үстеуді көрсетіңіз.Е) Жарқ-жарқ.
58. Сөздердің қайталануы арқылы жасалған үстеуді көрсетіңіз.В) Әрең-әрең.
59. Сөздердің тіркесуі арқылы тұрақтанып қалыптасқан күрделі үстеуді көрсетіңіз.С) Күні бүгін.
60. Туынды үстеу жасайтын жұрнақты көрсетіңіз.А) –лай, -лей, -дай, -дей, -тай, -тей.
61. Негізгі үстеуді көрсетіңіз.С) Кеш.
62. «Босқа» үстеуі қандай мағананы білдіретінін белгілеңіз.Д) Іс-әрекеттің себебін.
63. Үстеуді белгілеңіз.Д) Жоғары-төмен.
64. Пысықтауыш қызметін атқарып тұрған негізгі үстеуді белгілеңіз.А) Бос.
65. Көп нүктенің орнына тиісті үстеуді қойыңыз.«…. ән салсаң, селкілде де билей бер»,-деді құмырсқа шегірткеге.В) Ала жаздай.
66. Сөзөдердің қайталануынан, қосарлануынан жасалған үстеулер қандай тыныс белгісіарқылы жазылатынын белгілеңіз.С) Дефис.
67. Мезгіл үстеуі қай сөз табымен тіркесетінін белгілеңіз.С) Етістік.
68. Мезгіл үстеуді көрсетіңіз.А). Бүгін.
70. Мезгіл үстеуді көрсетіңіз.С) Күні бойы.
71. Көп нүктенің орнына тиісті үстеуді қойыңыз.В) Былтыр.
72. Мақсат үстеу қандай сұрақтарға жауап беретінін белгілеңіз.Д) Не үшін? Не мақсатпен?
73. Сын-қимыл (амал) үстеуі қандай сөз табымен тіркесетінін белгілеңіз.В) Етістік.
74. Сөйлемнен мөлшер үстеуді белгілеңіз.Тиін онша қонақжай аң емес.А) Онша.
75. Сөйлемнен күшейткіш үстеуді белгілеңіз.Жастық шақтың ең аяулы күндері ғасыр дариясының кең арнасына құйылып жатыр.А) Ең аяулы.
76. Сөйлемдегі «жылдам» үстеуі қандай қызмет атқарып тұрғанын белгілеңіз.Бұдан бұрынғы екі күндік жолда үлкендер жылдам жүрмей, баланың шыдамы әбден таусылды. Д) Пысықтауыш.
77. Мезгіл үстеуді белгілеңіз.В) Биыл.
78. Көп нүктенің орнына күшейткіш үстеуді қойыңыз.Сол жылы қар………………….қалың түсіп еді.А) Тым.
79. Сөйлемнен мезгіл үстеуін белгілеңіз.С) Енді.
80. Қосарланған күрделі үстеуді белгілеңіз.В) Әрі-беріден.
81. Негізгі үстеуді белгілеңіз.Е) Ертең.
82. Сөйлем ішінде «Ақырын» үстеуі қандай сөйлем мүшесіне жататынын белгілеңіз.В) Пысықтауыш.
83. Сөйлемнен мекен үстеуін белгілеңіз.С) Жан-жаққа.
84. «Емін-еркін» үстеуі қалай жасалғанын белгілеңіз.А) Қосарланып.
85. Сөйлемнен сын-қимыл үстеуді белгілеңіз.Е) Ашыла.
86. Сөздердің тіркесуінен құралған күрделі үстеулердің әр сыңары қалай жазылатынын белгілеңіз.Е) Бөлек.
87. «Бірқыдыру» сөзі үстеудің қай түріне жататынын белгілеңіз.А) Мөлшер үстеу.
88. Мөлешер үстеуді белгілеңіз.Д) Біраз.
89. Себеп-салдар үстеуді белгілеңіз.Д) Бекерге.
90. Сын-қимыл үстеуді белгілеңіз.С) Ақырын.
91. Мезгіл үстеуді белгілеңіз.В) Бүгін.
92. Үстеуді табыңыз.В) Бүгін.
93. Мекн үстеуді табыңыз.Е) Төмен.
94. Мақсат үстеуді табыңыз.Д) Қасақана.
95. Мезгіл үстеуді табыңыз.С) Күні-түні.
96. Сын-қимыл. Үстеуді табыңыз.В) Емін-еркін.
97. Мөлшерлер үстеуді табыңыз.Д) Онша.
98. Мақсат үстеуді табыңыз.Е) Әдейі.
99. Себеп-салдар үстеуін табыңыз.А) Амалсыздан.
100. Негізгі үстеуді табыңыз.В) Жылдам.
101. Туынды үстеуді табыңыз.А) Бұлбұлша.
102. Күрделі үстеуді табыңыз.Е) Ендірәрі.
103. Көп нүктенің орнына үстеу сөзді қойыңыз.Нағашым…….әдеттегісінен кешігіп келді.
104. Үстеу бар сөйлемді белгілеңіз.Е) Ағам кеше келді.
105. Үстеуді табыңыз.
106. Мына сөйлемнен үстеуді табыңыз.Көксерек тамққа өлгенше ашқарақ болды.Д) Өлгенше.
107. Үстеуді табыңыз.С) Ертең.
108. Үстеу түрі, белгілеңіз.В) Мақсат.
109. Өлгенше сөзі-қай сөз табы, көрсетіңіз.Е) Үстеу.
110. Бағыныңқы үстеуден болған тіркес түрін белгілеңіз.Е) Жанасу.
111. Үстеудің құрамдық түрін белгінеңіз.Д) Есімдік.
112. Мезгіл үстеуімен тіркескен сөзді табыңыз.Д) Ежелден таныс.
113. Мезгіл үстеуді көрсетіңіз.Е) Қысы-жазы үзілмейді.
114. Мекен үстеулі тіркесті көрсетіңіз.А) Ілгері жылжыды.
115. Мөлшер үстеулі тіркесті көрсетіңіз.А) Сәл аялдады.
116. Мөлшер үстеулі тіркесті көрсетіңіз.Е) Соншалықты көбею.
117. Күшейткіш үстеумен тіркесіп тұрған сөзді көрсетіңіз.Д) Тіпті ұзақ.
118. Сын-бейне үстеулі тіркесті көрсетіңіз.А) Әрең қозғалады.
119. Мақсат үстеулі тіркесті көрсетіңіз.В) Қасақана тиісті.
120. Себеп-салдар үстеулі тіркесті көрсетіңіз.В) Амалсыздан көнді.
121. Туынды үстеуді табыңыз.Е) Орысша.
122. Күрделі үстеуді табыңыз.С) Бүрсігүні.
123. Сын-қимыл үстеуін табыңыз.Е) Өзбекше.
124. Мөлшер үстеуін табыңыз.А) Соғұрлым.
125. Күшейткіш үстеуді табыңыз.Е) Тым.
126. Туынды үстеуді табыңыз.А) Бұлбұлша, жаздай.
127. Сын-бейне үстеулі тіркесті көрсетіңізүВ) Шалқасынан жату.
128. Мекен үстеуін табыңыз.В) Ілгері жүрді, төмен түсті.
129. Мөлшер үстеулі тіркесті табыңыз.А) Сонша үрейлену.
130.Мақсат үстеулі тіркесті көрсетіңіз.В) Әдейілеп келу.
131 Себеп-салдар үстеуін табыңыз.В) Амалсыздан.
132. Сын-қимыл үстеулерінің сұрағын анықтаңыз.С) Кімше? Қайтіп?
133. Мақсат үстеулі қандай сұраққа жауып береді, табыңыз.В)
134. Жатыс септік қосымшасындағы үстеуді табыңыз.С) Бүгінде.
135. Туынды иүстеуді табыңыз.А) Осыншама, соншалық.
136. Мезгіл үстеуін көрсетіңіз.Е) кешкісін, ертеңгісн.
138. Мекен үстепуді табыңыз.Е) Әрмен.
139. Мөлшер үстеуін табыңыз.С) Срншалық, онша.
140. Мөлшер үстеуін табыңыз.В) Мұншама, бірен-саран.
141. Күшейткіш үстеуді табыңыз.Е) Тіпті, әбден.
142. Мезгіл үстеуі қатысқан қатарды табыңыз.А) Кеше кешігіп қалдым.
143. Мекен үстеулі тіркесті көрсетіңіз.Д) Төмен түсті.
144. Мөлшер үстеуді тіркесті көрсетіңіз.Е) Соншалық үлекн.
145. Күшейткіш үстеумен тіркесіп тұрған сөзді көрсетіңіз.С) Тіпті ұзақ емес.
146. Сын-бейне үстеулі тіркесті көрсетіңіз.С) Бірден келді.
147. Себеп-салдар үстеулі тіркесті табыңыз.А) Босқа келді.
148. Мақсат үстеулі тіркесті көрсетіңіз.В) Әдейі айтты.
149. Қай сөйлемде үстеу сөз барын белгілеңіз.В) Ағам кеше келді.
150. Қате жазылған үстеуді белгілеңіз. Д) Күздігүні.
151. Үстеудің қандай қызмет атқарып тұрғанын белгілеңіз.Асан екеуміз ақырын әңгімелесіп келеміз.Д) Пысықтауыш.
152. Жанасудың бірінші сыңары-неше сөз, белгілеңіз.Ертеден қара кешке дейін оқи бермекпісің?Д) Төртеу.
153. Үстеу қатысқан есімді тіркесті табыңыз.А) Қазір жалғызбын.
154. Мезгіл үстеулі сөйлемді көрсетіңіз.Д) Жомарт биыл келген.
155. «Бүгін», «биыл» — сөздері қай сөз табынан екенін белгілеңіз.Д) Үстеу.

Похожие файлы

Комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход