Тұрақты сөз тіркесі, оның еркін сөз тіркесінен айырмашылығы

1. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Е) Қас пен көздің арасында.
2. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Суық сөз.
3. Тұрақты тіркесті анықтаыңыз. Е) Жауы тізе бүкті.
4. «Ашулы» мағынасында қолданылатын тұрақты сөз тіркесін анықтаңыз. В) Қабағын қарс жауып.
5. «Өкіну» мағынасында қолданылатын тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Бармағын тістеу.
6. «Тал шыбықтай бұрылған» деген тұрақты тіркестің қолданылу орнын анықтаңыз. А) Қыз сипаты.
7. Бағы жанып, абыройы көтерілген адамға байланысты қолданылатын тұрақты сөз тіркесін анықтаңыз. Д) Тасы өрге домалады.
8. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Жұмған аузын ашпау.
9. Тұрақты сөз тіркесін өзіндік белгісін анықтаңыз. А) Тіркестегі сөздердің орын тәртібінің болуында.
10. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. В) Су жүрек.
11. Тұрақты сөз тіркесінің басқа атауы. А) Фразеологизм.
12. ТҰрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. Е) Қырғи қабақ болу.
13. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. А) Ат төбеліндей.
14. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. А) Қой аузынан шөп алмас.
15. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. С) Қуанышы қойнына сыймау.
16. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. В) Өгіз аяң.
17. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. Е) Түймедейді түйедей ету.
18. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. В) Қабағынан қар жауған.
19. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. С) Қас пен көздің арасы.
20. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. А) Санын соғып алу.
21. «Төбе шашы тік тұру» — тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. А) Ренжісу.
23. «Ат төбеліндей» — тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. С) Азғантай.
24. «Қой аузынан шөп алмас» — тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. Д) Қатты қуану.
25. «Қуанышы қойнына сыймау» — тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. Д) Қатты қуану.
26. «Су жүрек» — тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. Д) Қорқақ.
27. «Көзді ашып – жұмғанша» тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. В) Лезде.
28. «Қас пен көздің арасындай( -* тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. В) Өте жылдам.
29. «Ит өлген жер» — тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. Д) Алыста.
30. «Мұзға отырғызып кетті» — тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. В) Алдады.
31. «Қара жүрек» — тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. В) Сұм.
32. «Мұрнын шүйірді» — тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. А) Менсінбеді.
33. «Құлақ салды» — тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. А) Тыңдады.
34. «Қоян жүрек» — тұрақты сөз тіркесінің мағынасын белгілеңіз. С) Қорқақ.
35. Сөйлемнен тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Е) Төбемді көкке жеткізгендей болды.
36. Осы сөйлемде неше тұрақты сөз тіркесі кездеседі. В) 1.
37. Сөйлем құрамына бір бүтін тұлға ретінде кіретін, бағыныңқы, басыңқы сыңары жоқ сөздер тобының атауын табыңыз. А) Тұрақты тіркес.
38. Тайға таңба басқандай – тұрақты сөз тіркесінің синонимін белгілеңіз. В) Анық.
39. «Қыздың жиған жүгіндей» — тұрақты сөз тіркесінің антонимін белгілеңіз. В) Ретсіз.
40. «Ит терісін басына қаптады» сөзінің антонимін белгілеңіз. А) Дәріптеді.
41. «Ит терісін басына қаптады» тіркесінің синонимін көрсетіңіз. С) Жер – жебіріне жетті.
42. Тұрақты тіркесті табыңыз. Д) Көзді ашып – жұмғанша.
43. Үстеу, еліктеу, көсемшелі сөзді етістік тіркестерінің байланысу түрін көрсетіңіз. А) Жанасу.
44. Тұрақты тіркеспен келген сөйлемді табыңыз. Е) Ол көзді ашып жұмғанша жоқ болды.
45. Тұрақты тіркесі бар сөйлемді көрсетіңіз. А) Дала тас қараңғы.
46. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. А) Біздің сиыр көзіңе түсті ме?
47. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. С) Жомарт екі түрлі талап қойып, жүк артқан.
48. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. Д) Бұл жұмыс сенің қолың емес.
49. Тұрақты тіркес қатысып тұрған сөйлемді табыңыз. В) Дала көзге түртсе көргісіз екен.
50. «Аяғы аспаннан келу» деген тұрақты сөз тіркесінің мағынасын табыңыз. А) Сәтсіздікке ұрыну.
51. Мына сөз тіркесіндегі фразелогизмді табыңыз. Д) Су жүрек.
52. Сөз тіркесіндегі фразелогизмді табыңыз. А) Ат төбеліндей халық.
53.Сөз тіркесіндегі фразелогизмді табыңыз. А) Тісін қайрау.
54.Еркін сөз тіркесін табыңыз. С) Адам жүрегі.
55. Тұрақты сөз тіркесін анықтаңыз. С) Су жүрек.
56. Анықтауыштық сөз тіркесін табыңыз. А) Сен өте қызық кітап алдың.
57. Мына сөз тіркестеріндегі фразеологизмді табыңыз. Е) Тепсе темір үзеді.
58. Сөз тіркесіндегі фразеологизмді табыңыз. Д) Ат төбеліндей.
59. Фразеологизмді көрсетіңіз. В) Қолы ашық.
60. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Тас жүрек.
61. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Қас пен көздің арасында.
62. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Көзі ашық.
63. Жалқау ұғымындағы тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Шөп басын сындыру.
64. Тұрақты сөз тіркесіті сөйлемді анықтаңыз. А) Олардың төбе шашаы тік тұрды.
65. Қай топта сын есімді тұрақты сөз тіркестері берілген, табыңыз. Д) Түймедейді түйедей ету.
66. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Сау басына сақина тілеу.
67. Тұрақты сөз тіркесі қатысқан сөйлемді табыңыз. А) Ол көптен ат ізін салмады.
68. Тұрақты тіркес мағынасындағы сөзді табыңыз. Е) Ит өлген жерде.
69. Тұрақты тіркес қатысып тұрған сөйлемді табыңыз. С) Еркін тұрған жерде аузына құм құйылатын әдеті.
70. Фразеологизмді табыңыз. С) Қолтығыма дым бүрке берме.
71. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Игілікті ұзын арқандай шұбатылып жатыр.
72. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Адамдарды бір – біріне айдап салуды жақсы көреді.
73. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Оның бетінен отышықты.
74. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. Е) Бала көрер таңды көзбен атырды.
75. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. А) Тілі мірдің оғындай өткір екен.
76. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. В) Айылын жимау.
77. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. С) Ит арқасы қиянда.
78. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Жұлдызы қарсы болу.
79. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Мауқын басу.
80. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Көзайым болу.
81. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Әуселесін көру.
82. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Уайым жеу.
83. Тұрақты сөз тіркесін табыңызы. Е) Айызы қану.
84. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Жұрдай болу.
85. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.
ДЩ) Түлен түрту.
86. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Е) Ұнжырғысы түсу.
87. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Аяғын шалыс басу.
88. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Жас жүрек.
89. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Жас жүрек.
90. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Табыстан басы айналу.
91. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Ала ауыз болу.
92. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Күлін көке ұшыру.
93. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Табан ет, маңдай тер.
94. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Е) Өкпесі аузына тығылу.
95. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Насырға шабу.
96. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Қолды болу.
97. . Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Қол жалғау.
98. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Санын соғып қалу.
99.Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Жанын шүберекке түю.
100. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Тісі батпау.
101. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Бықпырт тигендей.
102. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.ы С) Таяқ тастам жер.
103. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Е) Місе, тұтпады.
104. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Ала өкпе болу.
105. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Қарға тамырлы қазақ.
106. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Бөлім бастығы көз алартты.
107. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Жүрегі аласұрды.
108. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Ана сүтін ақтау.
109. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) сағы сынды.
110. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Ат төбеліндей.
111. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Арзан қолды.
112. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Араға от салу.
113. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Арқасына аяздай бату.
114. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Ит арқасы қиянда.
115. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Тауы шағылу.
116. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Бағы жанды.
117. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Көсегесі көгеру.
118. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Аспан айналып жерге түскендей.
119. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Қара аспанды төндіру.
120. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Е) Астына көпшік қою.
121. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Ала көзімен ату.
122. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Жүрегінің түгі бар.
123. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Ауыз – мұрны қисаймай.
124. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. В) Талағы тарс айрылу.
125. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Маңдайы тасқа тию.
126. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Жонынан таспа тілу
127. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Тасы өрге домалау.
128. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Д) Табанынан таусылу.
129. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Таяқ жеу.
130. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. А) Ауыл таяқ тастам жерде.
131. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Е) Оспанның талағы тарс айрылып, қатты ызаланды.
132. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Е) Өсерсің, ат жалын тартып мінерсің.
133. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Е) Жұп тігерге тұяқ қалдырмады.
134. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Атасы – ағаштан түйін түйген адам.
135. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Қыздың сөзі түйеден түскендей екен.
136. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. С) Ана түн ұйқысын төрт бөлді.
137. «Ашуланды» деген мағынаны білдіретін тұрақты тіркесті көрсетіңіз. А) Бұлқан – талқан болды.
138. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Е) Тонның ішкі бауындай.
139. Тұрақты тіркесті табыңыз. В) Аузымен орақ орған,
140. «Төбе шашы тік тұру» деген тіркестің мағынасын көрсетіңіз. Д) Қорқу.
141. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Е) Қас пен көздің арасында.
142. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз. Е) Көзді ашып – жұмғанша.
143. Айылын жимау. Тіркестің түрін ажыратыңыз. В) Тұрақты тіркес.
144. «Қол ұшын беру» деген тіркестің түрін ажыратыңыз. Д) Тұрақты тіркес.
145. Тұрақты тіркесті көрсетіңіз. А) Ашық ауыз.
146. Тұрақты сөз тіркесті көрсетіңіз. А) Ала жібін аттамау.
147. Тұрақты сөз тіркесті көрсетіңіз. С) ауыз тимеу.
148. «Бағыныңқы», «басыңқы» үлгісіндегі байланысы жоқ, өз мағынасынан айырылған сөздерді табыңыз. А) Бетімнен отым шықты.
149. Ағаштан түйін түйген – сөзінің баламачсын көрсетіңіз. А) Шебер.
150. Тұрақты тіркесті табыңыз. Е) Көз шырымын алды.

Похожие файлы

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход