Мазмұны:

Модульге байланысты теңдеулер жүйесі.
Екі айнымалысы бар сызықты теңдеулер жүйесі.
Тригонометриялық теңдеулер жүйесі
Логарифмдік теңдеулер жүйесі
Көрсеткіштік теңдеулер жүйесі
Иррационал теңдеулер жүйесі
Квадрат теңдеулер жүйесі, екі айнымалысы бар квадрат теңдеулер
Аралас теңдеулер жүйесі