Тест «Антонимдер» тақырыбына.

Антонимдерді анықтаңыз.
А) Биік — аласа.
В) Әдемі — сұлу.
С) Жаман — нашар.
D) Ұстаз — оқытушы.
Е) Қайратты — жігерлі.
Дұрыс жауап: А

«Үлкен» сөзінің антонимін белгілеңіз.
А) Биік.
В) Қысқа.
С) Жаман.
D) Кіші.
Е) Сұлу.
Дұрыс жауап: D

«Ұзын» сөзінің антонимін белгілеңіз.
А) Биік.
В) Қысқа.
С) Аласа.
D) Төмен.
Е) Қара.
Дұрыс жауап: В

Антоним бола алатын сөздер қатарын белгілеңіз.
А) Қайратты — жігерлі.
В) Ұстаз — оқытушы.
С) Жаман — нашар.
D) Әдемі — сұлу.
Е) Ақ — қара.
Дұрыс жауап: Е

«Үзын — қысқа» қандай сөздер екенін белгілеңіз.
А) Синоним сөздер.
В) Омоним сөздер.
С) Антоним сөздер.
D) Қаратпа сөздер.
Е) Қыстырма сөздер.
Дұрыс жауап: С

Антонимнің анықтамасын көрсетіңіз.
А) Мағыналары бірдей сөздер.
В) Жазылуы бірдей, бірақ мағыналары басқа сөздер.
С) Заттың атын білдіретін сөздер.
D) Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер.
Е) Заттың қимылын білдіретін сөздер.
{Правильный ответ} =D

«Ұзын — қысқа» антоним сөздерінің орысша аудармасын көрсетіңіз.
А) Длинный — короткий.
В) Толстый — худой.
С) Белый — черный.
D) Дешевый — дорогой.
Е) Твердый — мягкий.
Дұрыс жауап: А

«Белый — черный» антоним сөздерінің қазақша аудармасын белгілеңіз.
А) Ұзын — қысқа.
В) Биік — аласа.
С) Жақсы — жаман.
D) Ақ — қара.
Е) Әлді — әлсіз.
Дұрыс жауап: D

Мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сөздердің атауын белгілеңіз.
А) Синоним сөздер.
В) Біріккен сөздер.
С) Қысқарған сөздер.
D) Омоним сөздер.
Е) Антоним сөздер.
Дұрыс жауап: Е

Антонимді табыңыз.
Жоғары – төмен үйрек-қаз ұшып тұрса сымпылдап.
А) Ұшып тұрса.
В) Үйрек — қаз.
С) Жоғары – төмен.
D) Ұшып тұрса сымпылдап.
Е) Үйрек – қаз ұшып.
Дұрыс жауап: С

Антонимді белгілеңіз.
Алдымен істің ақ-қарасын ажыратып алу қажет.
А) Алдымен.
В) Ақ-қарасын.
С) Алу қажет.
D) Ажыратып алу.
Е) Істі ажырату.
Дұрыс жауап: В

Антоним сөздерді анықтаңыз.
А) Жанында, алдында.
В) Астында, үстінде.
С) Басында, артында.
D) Қасында, ішінде.
Е) Алдында, сыртында.
Дұрыс жауап: В

Антоним сөздерді анықтаңыз.
А) Ұмыту, еске алу.
В) Әлдилеу, уату.
С) Қастерлеу, қасиеттеу.
D) Жазу, сызу.
Е) Айту, әңгімелеу.
Дұрыс жауап: А

Антоним сөздер бар сөйлемді анықтаңыз.
А) Күзде күн салқын, ауа райы дымқыл.
В) Жиі-жиі жаңбыр жауады.
С) Шөптер, жапырақтар сарғаяды, солады.
D) Күн қысқарады, түн ұзарады.
Е) Көкөністер, жемістер піседі.
Дұрыс жауап: D