Жалғаулық шылаулар.

«Бірақ, дегенмен» жалғаулық шылауларының түрін анықтаңыз.
А) Ыңғайластық шылау.
В) Талғаулықты шылау.
С) Қарсылықты шылау.
D) Себеп-салдар шылау.
E) Шартты шылау.
Дұрыс жауап: С

Сөйлемді толықтыратын жалғаулықты табыңыз.
Қазақ халқының қонақжайлығын саяхатшылар … ғалымдар жоғары бағалаған.
А) Да.
В) Пен.
С) Туралы.
D) Мен.
E) Сондықтан.
Дұрыс жауап: D

Нақыл сөздегі жалғаулықты көрсетіңіз.
«Өнер-білім бәрі де
Оқуменен табылған»
А) Өнер-білім.
В) Бәрі.
С) Де.
D) Оқуменен.
E) Табылған.
Дұрыс жауап: С

Жалғаулық шылауды табыңыз.
А) Аяқ (пен) жүр.
В) Қол (мен) ұста.
С) Дос (пен) қас.
D) Мұрын (мен) демал.
E) Бас (пен) ойла.
Дұрыс жауап: С

Сөйлемнің қазақша дұрыс баламасын табыңыз.
«Я проспал, поэтому опоздал на занятия»
А) Мен ұйықтап қалдым, өйткені сабаққа кешігіп кеттім.
В) Мен ұйықтап қалмадым, өйткені сабаққа кешігіп келдім.
С) Мен ұйықтадым, себебі сабаққа кешігіп келмедім.
D) Мен ұйықтап қалдым, сол себептен сабаққа кешігіп келдім.
E) Мен ұйықтап қалдым, бірақ сабаққа кешігіп келдім.
Дұрыс жауап: D

Ыңғайластық жалғаулықты табыңыз.
А) ма, ме, ба, бе.
В) мен, және.
С) егер, егер де.
D) өйткені, неге десең.
E) –ақ, -ау.
Дұрыс жауап: В

Талғаулықты жалғаулықты табыңыз.
А) я, болмаса.
В) түгіл, тұрсын.
С) –мыс, -міс.
D) –ақ, -ау, -ай.
E) мен, бен, пен.
Дұрыс жауап: А

Сөйлемдегі жалғаулық шылаудың түрін анықтаңыз.
Тұсау кескен адамға да сыйлық беріледі.
А) Сұраулық.
В) Ыңғайластық.
С) Талғаулықты.
D) Кезектес.
E) Қарсылықты.
Дұрыс жауап: В

Тиісті жалғаулықты табыңыз.
Қонақ шақырудың … , дастарқан жасаудың … өзіндік үлгісі бар.
А) Мен.
В) Және.
С) Де.
D) Бен.
E) Да.
Дұрыс жауап: Е

«Себебі, сол себепті» жалғаулықтарының түрін ажыратыңыз.
А) Талғаулықты.
В) Ыңғайластық.
С) Қарсылықты.
D) Себеп-салдар.
E) Кезектес.
Дұрыс жауап: D
«Әйтпесе, онда» жалғаулықтарының түрін атаңыз.
А) Ыңғайластық шылау.
В) Талғаулықты шылау.
С) Қарсылықты шылау.
D) Шартты жалғаулық.
E) Күшейткіш шылау.
Дұрыс жауап: С

Сөйлемде асты сызылған сөз қай сөз табына жататынын анықтаңыз.
Егер кітап оқымасаң, білімді адам болмайсың.
А) Зат есім.
В) Сын есім.
С) Етістік.
D) Шылау.
E) Үстеу.
Дұрыс жауап: D

Сөйлемде асты сызылған сөз қай сөз табына жататынын анықтаңыз.
Бұл қалада көне ескерткіштер мен оқу орындары болған.
А) Сын есім.
В) Жалғау.
С) Есімдік.
D) Шылау.
E) Үстеу.
Дұрыс жауап: D
Ыңғайлас жалғаулығын көрсетіңіз.
А) бірақ
В) әлде
С) себебі
D) бірде
Е) мен
Дұрыс жауап: Е

Талғаулықты жалғаулықты анықтаңыз.
А) бірақ
В) немесе
С) арқылы
D) қатар
Е) өйткені
Дұрыс жауап: В

Қарсылықты жалғаулықты анықтаңыз.
А) әйтпесе
В) сондықтан
С) бірде
D) әлде
Е) менен
Дұрыс жауап: А

Шылау сөздерге жататын қатарды белгілеңіз.
А) жалғаулықтар
В) оқшау сөздер
С) еліктеу сөздер
D) бастауыш
Е) баяндауыш
Дұрыс жауап: А

Себеп-салдар жалғаулықты табыңыз.
А) менен
В) әйтпесе
С) тұрсын
D) өйткені
Е) түгіл
Дұрыс жауап: D

Жалғаулықтардың түрін анықтаңыз.
А) сұраулық
В) талғаулықты
С) күшейткіш
D) болымсыздық
Е) болжамдық
Дұрыс жауап: В

Қарсылықты жалғаулықты табыңыз.
А) я болмаса
В) сөйтсе де
С) түгіл
D) тұрсын
Е) немесе
Дұрыс жауап: В

Себеп-салдарлық жалғаулықтар нені білдіретінін көрсетіңіз.
А) талғаулықты
В) себепті
С) кезектестікті
D) қарсылықты
Е) ыңғайластықты
Дұрыс жауап: В

Кезектес жалғаулықты көрсетіңіз.
А) біресе
В) әлде
С) және
D) әрі
Е) өйткені
Дұрыс жауап: А

Ыңғайлас жалғаулықты көрсетіңіз.
А) мен
В) әлде
С) -мыс
D) түгіл
Е) -шы
Дұрыс жауап: А

Ыңғайлас жалғаулықты жазыңыз.
Асан … Үсен.
А) мен
В) бірақ
С) біресе
D) пен
Е) -шы
Дұрыс жауап: А

Көп нүктенің орнына қарсылықты жалғаулықты қойыңыз.
Күн бұлттанды, … жаңбыр жаумады.
А) немесе
В) бірақ
С) өйткені
D) сондықтан
Е) менен
Дұрыс жауап: В

Сөйлемдегі көп нүктенің орнына тиісті жалғаулықты жазыңыз.
Шайды сүт … қаймақ қосып береді.
А) немесе
В) бірақ
С) арқылы
D) мен
Е) сондықтан
Дұрыс жауап: А

Сөйлемдегі көп нүктенің орнына тиісті жалғаулықты қойыңыз.
Марат тұрды … жуынды.
А) да
В) әлде
С) сондықтан
D) әйтпесе
Е) өйткені
Дұрыс жауап: А

Өйткені жалғаулығының түрін анықтаңыз.
А) ыңғайлас
В) талғаулықты
С) қарсылықты
D) себеп-салдар
Е) кезектес
Дұрыс жауап: D

Немесе жалғаулығының түрін анықтаңыз.
А) талғаулықты
В) себеп-салдар
С) ыңғайлас
D) кезектес
Е) қарсылықты
Дұрыс жауап: А

Себеп-салдар жалғаулығын көрсетіңіз.
А) өйткені
В) бірде
С) біресе
D) және
Е) немесе
Дұрыс жауап: А
Ыңғайлас жалғаулығын көрсетіңіз.
А) әрі
В) әлде
С) бірақ
D) өйткені
Е) бірде
Дұрыс жауап: А

Талғаулықты жалғаулығын көрсетіңіз.
А) я болмаса
В) менен
С) және
D) өйткені
Е) біресе
Дұрыс жауап: А

Кезектес жалғаулығын көрсетіңіз.
А) біресе
В) мен
С) менен
D) сондықтан
Е) себебі
Дұрыс жауап: А

Ыңғайлас жалғаулықтарды анықтаңыз.
A) Үшін, арқылы, туралы.
B) Мен, пен, бен, және.
C) Кейін, басқа.
D) Қатар, бірге.
E) Бірақ, сондықтан.
Дұрыс жауап: В

Талғаулықты жалғаулықтарды анықтаңыз.
A) Әлде, немесе.
B) Мен, пен, бен, және.
C) Кейін, басқа.
D) Қатар, бірге.
E) Бірақ, сондықтан.
Дұрыс жауап: А

Қарсылықты жалғаулықтарды анықтаңыз.
A) Себебі, өйткені, сондықтан.
B) Мен, пен, бен, және.
C) Кейін, басқа.
D) Қатар, бірге.
E) Бірақ, әйтпесе.
Дұрыс жауап: Е

Себеп-салдарлық жалғаулықтарды анықтаңыз.
A) себебі, өйткені,сондықтан.
B) мен, пен, бен, және.
C) кейін, басқа.
D) қатар, бірге.
E) бірақ, сондықтан.
Дұрыс жауап: А

Кезектес жалғаулықтарды анықтаңыз.
A) Бірде, біресе.
B) Мен, пен, бен, және.
C) Әлде, немесе.
D) Себебі, өйткені.
E) Бірақ, сондықтан.
Дұрыс жауап: А

Сөйлемдегі жалғаулықтар түрін анықтаңыз.
Атам ауылдан не бүгін келеді, не ертең келеді.
A) Талғаулықты.
B) Шартты.
C) Себепті.
D) Қарсылықты.
E) Ыңғайлыстық.
Дұрыс жауап: A

Бірыңғай жалғаулық шылаулар қатарын табыңыз.
A) Дегенмен, кейде, немесе.
B) Ма, ме, ба, бе, па, пе.
C) Арқылы, қатар, бірге.
D) Түгіл, емес, дейін.
E) Туралы, бірақ, шейін.
Дұрыс жауап: A
Сөйлемдегі жалғаулық шылаудың түрін белгілеңіз.
Үйдің үлкені де, кішісі де – осы.
A) Сұраулық.
B) Себеп-салдар.
C) Қарсылықты.
D) Ыңғайластық
E) Шектік.
Дұрыс жауап: D

Демеулік шылауды табыңыз.
A) Ғана.
B) Мен.
C) Себебі.
D) Арқылы.
E) Дейін.
Дұрыс жауап: A

Сөйлемдегі көп нүктенің орнына қойылатын демеулік шылауды анықтаңыз.
Уақытыңды бағалай білесің …?
A) па.
B) ба.
C) бе.
D) ғой.
E) пе.
Дұрыс жауап: C