Жалғаулықтар

1. Жалғаулық шылауды табыңыз.Е) Сол себепті.
2. Ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулық шылауды табыңыз.С) Және.
3. Қарсылықты қатынасты білдіретін жалғаулық шылауды табыңыз.В) дегенмен
4. Талғаулықты қатынасты білдіретін жалғаулық шылауды табыңыз.Д) немесе
5. Себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулық шылауды табыңыз.Е) Өйткені
6. Шарттық қатынасты білдіретін жалғаулық шылауды табыңыз.А) Егер
7. Жалғаулық шылауға жатпайтын шылаулар қатарын табыңыз.А) Туралы, сайын, тәрізді.
8. «Дейін», «таман», «қарай» шылауларын тіркесетін септіктің түрін табыңыз.Е)
9. «Бірлесе» шылауы жалғаулық шылаудың қай түрі екенін көрсетіңіз.Е) Кезектес.
10. Қарсылықты қатынасты білдіретін жалғаулық шылаулар қатарын анықтаңыз.В) Бірақ, дегенмен.
11. мен,бен,пен тұлғасымен келген шылауды табыңыз.С) Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға.
12. Да, де, та, те тұлғасымен келген шылауды табыңыз.С) Туған жердің күні(де) ыстық, түні(де) ыстық.
13. Жалғаулық шылауды табыңыз.Кейде, егер, сонда да.
14. Ыңғайлас жалғаулықты анықтаңызВ) мен, да, және.
15. Қарсылықты жалғаулықты анықтаңыз.С) алайда, әйтседе, бірақ.
16. Себеп-салдар жалғаулықты анықтаңыз.Е) өйткені, сондықтан, неге десеңіз.
17. Жалғаулық шылауды табыңыз.Е) Тау мен тасты су бұзар,адамзатты сөз бұзар.
18 Жалғаулық шылаудың білдіретін мағыналық қатынастарын көрсетіңіз. А) 5.Д) 4.
19. Сырт тұлғасы жағынан көмектес септік жалғауына ұқсас шылауларды анықтаңыз.А) мен (бен,пен).
20. «Я», «яки», «немесе» шылауларының қатысуы арқылы қандай құрмалас жасауға болады.В) Талғаулы.
21. «Сол үшін», «өйткені» шылауларының мағынасын анықтаңыз.С) Себеп-салдар қатынас.
22. Мына сөйлемге қай шылау лайық, көрсетіңіз.В) Де.
23. Мына сөйлемге қай шылау лайық, көрсетіңіз.А) Сайын.
24. Мына сөйлемге қай шылау лайық, көрсетіңіз.С) Кейін.
25. Ыңғайластық жалғаулықтар қатарын көрсетіңіз.С) Мен (бен, пен),да (де,та, те),және, әрі.
26. Қарсылықты жалғаулықтар қатарын көрсетіңіз.С) Әйтседе, бірақ, дегенмен, сонда да.
27. Талғаулықты жалғаулықтар қатарын көрсетіңіз.С) Я, не, немесе, болмаса, яки, әлде.
28. Себептік жалғаулықтар қатарын көрсетіңіз.Е) Өйткені,себебі, неге десең.
29. Салдарлық жалғаулықтар қатарын көрсетіңіз.Е) Сондықтан , сол себептен
30. Шартты жалғаулықтарды табыңыз.С) Егер, егер де онда.
31. Шылаулы бар сөйлемді табыңыз.Д) Күндіз де, түнде қасынан шықпады.
32. Жалғаулық шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.Д) Алтынай – күйші әрі әнші.
33. Ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулық шылауды көрсетіңіз.А) Марат (пен) Қанат келді.
34. Шылау ма Қосымша ма ажырытыңыз.С) Жатыс септік жалғауы.
35. Ыңғайлас мәнді жалғаулық шылауды көрсетіңіз.В)
36. Шылауды көрсетіңіз.Д) Жақсының сөзі (де), өзі (де) жақсы.
37. Сұраулық шылауды сөйлемді табыңызЕ) Кешегіні айтып қойғанбысың.
38. Шығыс септікпен бірге келетін септіктерді көрсетіңіз.Е) Менен бұрын сен сөйле.
39. Қарсылықты жалғаулық арқылы байланысып тұрған сөйлемді табыңыз.А) Жаңғақ барлық жерде өседі бірақ пісіп үлгермейді
40. Талғаулы жалғаулық арқылы байланысып тұрған біріңғай мүшелі сөйлемді табыңыз.Е) Біз оны не жұмысынан, не үйінен кездестіре алмадық.
41. Жалғаулық шылау арқылы байланысып тұрған сөзді көрсетіңіз.С) Мал мен бас.
42. Жалғаулық шылауды табыңыз.С) Бірақ.
43. Себеп-салдарлық жалғаулықты табыңыз.В)
44. Кезектес жалғаулық арқылы байланысып тұрған біріңғай мүшелі сөйлемді табыңыз.А) Көктем айларында біресе жаңбыр, біресе қар жауады.
45. Ыңғайлас мәнді жалғаулықты табыңыз.А) Және.
46. Шартты жалғаулықты табыңыз.А) Егер, егер де.
47. Қарсылықты жалғаулық қатысқан сөйлемді табыңызА)
48. Ыңғайлас мәнді жалғаулықты табыңыз.А) Және, тағы.
49. Қарсылық мәнді жалғаулықты табыңыз.А) Дегенмен, сөйтсе де.
50. Ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулық шылауды көрсетіңіз.А) Марат (пен) Қанат келді.
51. Шылауды көрсетіңізД) Ма, ме, бірақ,дағы.
52. Шылауды табыңыз.Е) Қарағым –ау.
53. Шылауды табыңыз.Д) Және, да.
54. Шылауы бар сөйлемді табыңыз.А) Әңгімені келістіріп – ақ айтасың.
56. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.А) Қалам мен қағаз стол үстінде жатыр.
57. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.А) Рас,бұл дұрыс айтады, қателік жоқ.
58. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.С) Ол әрі қаламмен, әрі қарандашпен жазып отыр.В) Қарағым-ау, әнің әдемі екен.
60. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.Е) Үлкендер жиналып қалды, ал балалар ше?
61 Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.С) Сірә да, бұл сөзінің сетен кетпес.
62. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.Е) Адамға адамды жанастыратын тіл-ау.
63. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.В) Бірақ Шымырбайдың қойшы деген аты ғана.
64. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.В) Рақыммен әйелі Ақлимамен бірге кетті.
65. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.В) Телі мен тентек қайда да бар болатын.
66. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.Е) Қызметін істесе де, қарайласқысы келмегені ғой.
67. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.А) Ақын неміс ақшасын көрсеткеннен кейін ғайып болды.
68 Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.С) Бас қамын бағалау ғана қалды.
69. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.Е) Айтпай тұрып сүйінші бере ме екен
70. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.В) Өйткені ол сәл ширақ басып, бізден озып кетті.
71. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.Д) Әрқашан да солай, маған ешкім сенбейді
72. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.В) Аздан соң Ербол Абайлардан бөлініп кетті.
73. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.А) Шеше-ау, аяздан үсіп қала жаздапсыз ғой.
74. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.В) Бертін келе, ел түйе сияқты болды.
75. Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз.В) Зор даусында ыза мен зіл бар.
76. Жалғаулық шылауды көрсетіңіз.Д) Біздің ауыл егін де егеді мал да өсіреді.
77. Жалғаулық шылауды көрсетіңізС) Түн мен Күн орнын ауыстырды.
78 Жалғаулық шылауды көрсетіңізА) Егер де әйнекті ағаш балғамен ұрсаңыз, ол сынбайды әрі шытынайды.
79. Жалғаулық шылауды көрсетіңізЕ) Қарыз бен парыз.
80. Жалғаулық шылауды көрсетіңізВ) Қыз бен ұл.
81. Шылауды көрсетіңізД) Біраз жүргеннен кейін сәл бөгелдік
82. Шылауды көрсетіңізА) Көптен бері айта алмадым.
83. Сұраулық шылаулы сөйлемді анықтаңыз.Д) Кешегіні айтып келген-ді.
84. Септеулік шылаулар қатарын табыңыз.А) кейін, соң.
85. Кезектестік қатынасты білдіретін жалғаулықтарды табыңыз.С) Бірде, біресе.
86. «Мен», «бен», «пен» шылауларының мағынасын анықтаңыз.А) Ыңғайластық қатынас.
87. Сабақты жақсы айттың, дегенмен,әлі толықтыруға болады.А) Қарсылықты қатынастағы жалғаулық.
88. Әлде сор, әлде бағы әуреледі.В) Талғаулықты.
89. Іс-әрекеттің нәтижесін білдіретін жалғаулықты ажырытыңыз.Е) Сондықтан, сол себепті.
90. Егер жұмысың өнсін десең, ретін тап.С) Шартты жалғаулық
91. «Да» шылауымен тұлғалас сын есім түбірлі етістікті көрсетіңіз.С) Иә, барынша жаманда, сонда ұтарың не?
92. Қарсылық мәнді жалғаулық шылауларды көрсетіңіз.С) Алайда, дегенмен.

Похожие файлы

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход