Жазылуы ме айтылуыда өзгешелік байқалатын жағдайлар (үндестікке байланысты)

1. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз В. Сөзсіз
2. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз А. Қыс бойы
3. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз С. Жирен қасқа
4. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз Д. Күлкі
5. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз А. Күндіз түні
6. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз С. Бүтін
7. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз С. Сөзшең
8. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз В. Бүркіт
9. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз А. Сақ адам
10. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз В. Күндіз
11. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз С. Ашса
13. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз С. Бұрым
14. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді белгілеңіз Е. Көз салу
15. Дұрыс айту жөнідегі ережелер жиынтығының атауын белгілеңәіз Е. Орфоэпия
16. Айтылуы ме жазылуы сай келген сөзді көрсетіңіз Е. Қайрат
17. Айтылуы ме жазылуы сай келген сөзді көрсетіңіз В. Жарнама
18. Айтылуы ме жазылуы сай келген сөзді көрсетіңіз С. Жамбыл
19. Айтылуы ме жазылуы сай келген сөзді көрсетіңіз В. Семей
20. «Жазса» сөзіндегі айтылу нормасының орнын белгілеңіз А. Түбір қосымша аралығында
21. Орфоэпиялық норманың сақталу орнын көрсетіңіз. Ақреке Е. Біріккен сөзде
22. Орфоэпиялық норманың сақталу орнын көрсетіңіз.
Жас шағында А. Тіркес сөзде
23. «Қара ала» сөзіндегі үндестік орнын көрсетіңіз А. Күрделі сөзде
24.»Жүз шайысу» сөзіндегі үндестік орнын көрсетіңіз Е. Сөз бен сөз арасында
25. Орфоэпиялық заңдылыққа сәйкес жазылған сөзді табыңыз С. Құшша ұшу
26. Орфоэпиялық заңдылық бойынша жазылған сөзді табыңыз Е. Қара ғазан, сары бала қамы үшін қылыш серместік
27. Айтылуы бойынша жазылған сөзді көрсетіңіз А. Жаздыгүні
28. Айтылуы бойынша жазылатын біріккен сөзді табыңыз В. Ендігәрі
29. Орфоэпия нормасына сай сөзді көрсетіңіз В. Құбұжұқ
30. Орфоэпиялық нормасына сай сөзді көрсетіңіз Д. Қағыйда
31. Орфография нормасына сай емес сөзді көрсетіңіз А. Шоқысу
32. Орфоэпиялық нормаға сай сөз қайсы, табыңыз А. Көтөрөм
33. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз В. Жирең көк
34. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз В. Құла дүз
35. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз А. Жасырың ғат
36. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз А. Түңге ғарай
37. Айтылуда өзгеріске түсетін сөзді көрсетіңіз В. Жазса
38. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз С. Жирең ғасқа
39. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз Е. Жампейіс
40. Орфоэпиялық заңдылыққа сәйкес жазылған сөзді табыңыз Е. Бөгет
41. Жазылуы мен айтылуында өзгеріс бар сөзді белгілеңіз Д. Жүзік
42. Айтылуы мен жазылуында өзгешелігі бар сөзді көрсетіңіз
C. Құрық
44. «Орфоэпия! Заңдылығына тән белгіні анықтаңыз А. Ауызша сөйлеудегі бірізділік нормасы
45. Сөздер мен сөз тіркестерінің бірізді, дұрыс айтылуын қамтамасыз ететін ережелер жиынтығын белгілеңіз В. Орфоэпия
46. Айтылуы бойынша жазылған сөзді табыңыз Д. Ағ ешкі
48. Айтылуы бойынша жазылған сөзді табыңыз Е. Көмбіс
49. «Құндыз» сөзіндегі үндестік орнын табыңыз С. Түбір сөздегі буын ішінде
50. «Өлең» сөзінің айтылуындағы үндестік орнын табыңыз В. Сөз ішінде
51. Айтылуда өзгеріске ұшыраған сөзді көрсетіңіз Е. 4-сөз
52. Сингармонизм заңына бағынбайтын сөзді белгілеңіз Е. Ағашпен
53. Сингармонизм заңына бағынбайтын қосымшаларды белгілеңіз Е. –мен, пен
54. Үндестік заңына бағынбайтын қосымшаны көрсетіңіз В. –паз
55. Үндестік заңына бағынбайтын сөзді көрсетіңіз С. Мұғалімдікі
56. Үндестік заңына бағынбайтын қосымшаны көрсетіңіз Д. –хана
57. Айтылуы бойынша жазылған сөзді табыңыз А. Сәңқой

Похожие файлы

Комментарии

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход