Жуан және жіңішке дауыстылар

1. Жуан дауыстыларды табыңыщз. С) А, ы, ұ.
2. Жіңішке дауыстыларды табыңыз. А) Ө, ү, е.
3. Бірыңғай жуан дауыстылар қатысқан сөзді белгілеңіз. С) Қарлығаш.
4. Бірыңғай жуан дауыстылар қатысқан сөзді белгілеңіз. Е) Бақытты.
5. Бірыңғай жіңішке дауыстылар қатысқан сөзді белгілеңіз. А) Түбіртек.
6. Жуан дауыстылар қатарын толықтырыңыыз: Ә, ө, ү, і, е, и, у…. С) Э.
8. Бірыңғай жіңішке дауысты дыбысты сөздер қатарын анықтаңыз. А) Теңіз, түлкі, өндіріс.
9. «У» дыбысы жуан болып келген сөзді анықтаңыз. Е) Булану.
10. «У» дыбысы жуан болып келген сөзді анықтаңыз. Е) Суат.
11. «У» дыбысы жіңішке болып келген сөзді анықтаңыз. Е) Куәлік.
12. «У» дыбысы жіңішке болып келген сөзді анықтаңыз. Е) Кіру.
13. Жуан, жіңішке дауысты дыбыстар қалай жасалатынын анықтаңыыз. Е) Тілдің қатысына қарай.
14. Жуан, жіңішке дауысты дыбыстар қатарын табыңыз. С) Ұ, Ы, О, А.
15. Жіңішке дауысты дыбыстар қатарын табыңыз. Е) Е, Э, И, Ө.
16. Жуан сөзді табыңыз. В) Асхана.
17. Жіңішке сөзді табыңыз. А) Еңбек.
18. «У» дыбысы жуан болып тұрған сөзді көрсетіңіз. Д) Қайту.
19. У дыбыысы жіңішке болып тұрған сөзді көрсетіңіз. Д) Сену.
20. Қай дауысты дыбыс әрі жуан, әрі жіңішке дауыстыға жататын белгілеңіз. А) у.
21. Жіңішке дауысты дыбыс қалай жасалатынын белгілеңіз. Д) Тілдің ілгері созылуы.
22. Жуан, жіңішке дауыстылардың аралас түрде келген қатарын көрсетіңіз. Е) Мүсірепұлы.
23. Жуан, жіңішке дауыстылардың аралас келген қатарын көрсетіңіз. А) Кітап.
24. Жуан дауысты дыбысты көрсетіңіз. А) а, о.
25. Бірыңғай үндестік заңы сақталмаған мына сөздер қай қатарға тән, көрсетіңіз.
Шайнек, тарих. С) Кірме сөз.
26. Бірыңғай үндестік болмай тұрған сөздің қай қатарға жататынын анықтаңыз.
Мұғалім. А) Түбір сөз.
27. Тек жіңішке буындардан тұратын сөзді табыңыз. А) Өндіріс.
28. Бірыңғай жуан буынды сөзді табыңыз. С) Шағала.
29. Бірыңғай жуан дауыстыдан тұрған сөзді табыңыз. В) Қалалық.
30. Бірыңғай жіңішке дауыстыдан тұрған сөзді табыңыз. А) Көзілдірік.
31. «У» әрпінің жуан түрін анықтаңыз. В) ——————жауабы көрінбей қалған.
32. Жуан дауысты дыбысы бар негізгі түбірді табыңыз. С) Ыдыс.
33. Жіңішке буынды сөзді табыңыз. Е) Өмір.
34. Бірыңғай жуан буынды сөзді табыңыз. С) Асау.
35. Жіңішке дауыстылардан жасалған сөзді көрсетіңіз. А) Қоңырқай.
37. Жуан дауысты дыбыстарды табыңыыз. А) А, о, ұ, ы.
38. Жіңішке буынды сөздерді көрсетіңіз. Е) Іздеу, ілгек.
39. Еріндік дауысты дыбыстан тұратын сөзді көрсетіңіз. А) Ұлу, үйту, үгу.
40. Бірыңғай езулік дауыстыдан жасалған сөзді көрсетіңіз. Д) Әйнек, қайшы, киім.
41. Бірыңғай үндестік болмай тұрған сөздің қай қатарға жататынын анықтаңыз.
Бәле – жала. С) Қос сөз.
42. Жуан дауыстыларды көрсетіңіз. Е) а, о, ы, у.
43. Жіңішке буынды сөзді көрсетіңіз. Е) Әсем.
44. «О» дыбысына сипттама беріңіз. Е) Еріндік, дауысты, ашық.

Похожие файлы

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация Вход